|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Noutăţi în domeniul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

• S-au modificat normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002

Noutăţi în domeniul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Prin Hotărârea de Guvern nr. 113/09.02.2011, publicată în Monitorul Oficial 133/22.02.2011, au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 (aprobate prin HG 174/2002), lege care reglementează domeniul ocupării forţei de muncă în România.

Una din cele mai importante precizări ale actului normativ de mai sus este cea referitoare la documentele pe care trebuie să le prezinte lunar angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locului de muncă pentru anumite categorii de şomeri încadraţi în muncă: absolvenţi de învăţământ, şomeri peste 45 de ani, unici susţinători ai familiilor monoparentale, tineri marginalizaţi social, conform art. 80, 85 din Legea 76/2002 şi conform cu Legea 116/2002, sau beneficiază de alte facilităţi acordate angajatorilor prin Legea 76/2002.

Astfel, s-a eliminat obligativitatea angajatorilor care solicită acordarea subvenţiei, de a depune lunar la AJOFM Vâlcea copie după Declaraţia privind contribuţiile la bugetul asigurărilor de şomaj, în contextul apariţiei Declaraţiei unice 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
Celelalte documente prevăzute de lege până acum (tablel nominal conform model, pontajul şi ştatul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator, declaraţia pe propria răspundere referitoare la angajarea conform legii a persoanelor cu handicap -doar angajatorii care au angajat persoane cu dizabilităţi) au rămas obligatorii a fi depuse până în data de 25 a lunii urmatoare.

De asemenea, se recomandă ca pe lângă actele de mai sus, angajatorii să prezinte lunar şi validarea finală a depunerii la ANAF a Declaraţiei unice 112, urmând ca în momentul în care AJOFM Vâlcea va prelua baza de date de la ANAF să poată verifica corectitudinea datelor declarate de angajatori referitoare la subvenţiile şi scutirile acordate de la bugetul asigurărilor sociale de şomaj. Reamintim că, nedepunerea Declaraţiei unice la ANAF şi/sau nedepunerea documentelor de mai sus la AJOFM Vâlcea, în termenul prevăzut de lege, respectiv 25 a lunii următoare, atrage după sine nedecontarea subvenţiei pentru luna în cauză.
Director Executiv AJOFM Vâlcea,
Dumitru Nicu Cornoiu

Leave a Response