|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Nicolae Sofianu a primit “verde 

• De la Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea,

Nicolae Sofianu a primit „verde” să exploateze pietriş şi nisip în albia râului Bistriţa

Nicu Trandafir

Prin Decizia nr. 76/02.02.2011, directorul Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Vâlcea, Narcisa Urea, a hotărât emiterea autorizaţiei de mediu pentru SC Oltcarn Construct SRL (unde patron este omul de afaceri Nicolae Sofianu) în vederea desfăşurării activităţii de extracţie a pietrişului şi nisipului în Băbeni, pe lunca râului Bistriţa. Potrivit APM Vâlcea, motivele care au stat la baza deciziei sunt urmatoarele: la vizita în amplasament s-a constatat că activitatea desfăşurată corespunde cu cele declarate în fişa de prezentare şi declaraţie; extracţia pietrişului şi nisipului se va face din râul Bistriţa, conform permisului de exploatare nr. 13222/20.05.2010 şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 12/19.02.2010 valabilă până la 19.02.2013. „APM Vâlcea a asigurat accesul liber la informaţie şi participarea publicului, dupa cum urmeaza: solicitarea autorizaţiei de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin anunţ în ziar; documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă publicului spre consultare, la sediul APM Vâlcea, pe toată durata desfăşurării procedurii.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de emitere a autorizaţiei de mediu. Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de emitere a autorizaţiei de mediu se atacă odată cu decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerandu-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Autoritatea publica emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate”, se menţionează printre altele în decizia APM Vâlcea.

Tot despre SC Oltcarn Construct SA trebuie să spunem că în data de 15 aprilie 2010, acţionarii acestei societăţi au aprobat Hotărârea nr. 895/15.04.2010, prin care patronul Nicolae Sofianu era împuternicit să să semneze acordul de prelungire a liniei de credit, încheiat cu CEC Bank Vâlcea, pentru suma de 7.000.000 lei. Garantarea creditului s-a făcut cu următoarele bunuri imobile: sediu administrativ situat în Rm. Vâlcea, strada Carol I nr. 17; imobil situat în Rm. Vâlcea, strada Gen. Magheru nr. 1.

SC Oltcarn Construct SA, care face parte din Grupul Sofianu, va inaugura foarte curând, în zona Troianu o nouă investiţie, care cuprinde săli de evenimente şi expoziţii. De aceea, Nicolae Sofianu a dat sfoară în ţară că doreşte să angajeze personal de specialitate.

Leave a Response