|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

Modificări în aplicarea taxei pe poluare 

Modificări în aplicarea taxei pe poluare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 45/19.01.2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 686/2008, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68/26.01.2011. 
Prezentăm mai jos, în sinteză, câteva dintre  modificări.

1. Se aplică taxa de poluare la reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism, în cazul în care la momentul scoaterii din parcul naţional, ultimului proprietar i s-a restituit valoarea reziduală a taxei.

2. În vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează înmatricularea, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:
a) cartea de identitate a vehiculului;
b) documente care atestă dobândirea autovehicului pentru care se solicită plata taxei pe poluare de către contribuabil; 
c) în cazul autovehiculelor rulate achiziţonate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora, şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule,  precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate de către un expert al Corpului Experţilor Tehnici.

3. Introducerea categoriei Euro VI – R6 II,  în tabelul cu normă de poluare Euro codificată, normă utilizată la calculul taxei,  existentă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Numărul de omologare”.

4. S-a micşorat cota de reducere de la 95% la 90% acordată la calculul taxei pe poluare pentru autovehiculele la care taxa pe poluare poate fi ajustată atunci când persoana care solicită înmatricularea unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.

Leave a Response