|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Ion Cîlea îl pune la punct pe un impostor online 

• Domnule Cîlea, apăraţi-vă de cei ce par a vă fi… prieteni

Ion Cîlea îl pune la punct pe un impostor online

Pentru a doua oară în ultimele şase luni, un „binevoitor” necunoscut a creat şi postat pe internet o pagină site pe numele subsemnatului folosind ilegal date personale şi aplicând fotografii, respectiv informaţii de care sunt total străin.
Poate aş fi luat ca pe o glumă neghioabă iniţiativa necunoscutului dacă, în timp, site-ul nu ar fi devenit un mijloc purtător de informaţii şi date care ar putea să mă pună în situaţii ridicole sau grave.

Sprijinul pe care l-am solicitat unor instituţii specializate nu va putea să-mi fie acordat pentru simplul fapt că, în astfel de situaţii, autorii conturilor nu pot fi depistaţi. Acesta este răspunsul pe care l-am primit, dar cu care nu am să fiu niciodată de acord. O formă de sancţionare trebuie să existe sau, dacă nu e, trebuie să se găsească.

Am aflat că nu sunt singura victimă a internetului ajuns în condiţii de insecuritate şi că probleme de acest fel au fost recepţionate şi de către organismele de resort ale Comisiei şi Parlamentului European care au făcut deja publice câteva studii despre siguranţa şi nivelul de protecţie a datelor personale furnizate în mediul online de către diverşi utilizatori.
Deşi au trecut 30 de ani de când Consiliul Europei a adoptat aşa numita „Convenţie 108″ privind protecţia indivizilor/persoanelor în raport cu procesarea automată a datelor, standardele internaţionale nu au găsit nici până la această dată echilibrul între securitate şi intimitate menit să asigure protecţia necesară a datelor personale.

Extrapolând întâmplarea stupidă căreia i-am căzut victimă la ceea ce se petrece în colosul online, consider că recunoaşterea universală a dreptului fundamental la protecţia datelor personale trebuie să devină crucială pentru dezvoltarea şi susţinerea unei garanţii suplimentare asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. În acest sens, utilizatorul cinstit şi corect de servicii online sau cetăţeanul de rând, cum mă consider eu, potrivit articolului 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, au dreptul la respectarea vieţii private şi a familiei, motiv pentru care sunt imperios necesare măsuri de contracarare a utilizării abuzive a mijloacelor tehnice de comunicaţie, indiferent de natura acestora. Această restricţie devine cu atât mai evidentă având în vedere că reţelele de socializare şi utilizarea motoarelor de căutare bazate pe tehnologii de urmărire au condus la o creştere alarmantă a datelor cu caracter personal vehiculate în mediul online.

Dr.ing ION CÎLEA
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea
NR: Titlul şi supratitlul ne aparţin

Leave a Response