|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Grad ridicat de încredere pentru Universitatea “Constantin Brâncoveanu” 

• Recunoaştere din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior:

Grad ridicat de încredere pentru Universitatea „Constantin Brâncoveanu”

Urmare a procesului de evaluare instituţională externă din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Universităţii Constantin Brâncoveanu i-a fost acordat calificativul „Grad de Încredere Ridicat”, certificatul fiind înmânat rectorului UCB de către prof. univ. dr. Ioan Curtu, preşedintele ARACIS, în cadrul şedinţei Senatului universitar din data de 16 februarie 2011. Comisia de evaluare a concluzionat că sunt îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi infrastructurii academice, ceea ce demonstrează că Universitatea asigură corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în acest temei, creează condiţii pentru asigurarea viitoare a calităţii.

Prin prisma acestui calificativ, Universitatea Constantin Brâncoveanu intră în Top 3 universităţi private din România. De menţionat este şi faptul că doar 57% dintre universităţile de stat şi private din România au reuşit perfromanţa obţinerii acestui cel mai înalt calificativ acordat de ARACIS în România în momentul de faţă.
Cu acest prilej, Ioan Curtu, preşedintele ARACIS a declarat: „Această evaluare instituţională a dovedit că Universitatea Constantin Brâncoveanu este o universitate cu şira spinării. Domnul rector Alexandru Puiu şi-a pus în operă un vis şi a dat tot ce a avut mai bun în gând, în suflet şi în minte pentru a realiza această Universitate. Nu e întâmplător faptul că profesorul Alexandru Puiu a primit astăzi şi distincţia supremă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Să-l felicităm şi să ne închinăm în faţa acestor realizări!”

„Universitatea este lider în domeniul învăţământului privat”

Comisia de evaluare condusă de prof. univ. dr. Paul Şerban Agachi, preşedintele Consiliului academic al Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca – în calitate de director de misiune şi de prof. univ. dr. Alexandru Ţugui de la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi – în calitate de coordonator de misiune – a urmărit să se verifice existenţa şi menţinerea consecventă a fundamentelor unei culturi a calităţii în cadrul programelor educaţionale şi în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare, să se evalueze măsura în care la nivelul universităţii există preocupări pentru crearea şi consolidarea durabilă a bazelor profesionale, ştiinţifice şi logistice. Urmare a finalizării procesului de evaluare, în data de 20 ianuarie 2011, Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a decis acordarea calificativului „Grad ridicat de încredere” pentru Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti.

Punctele tari şi bunele practici care pot fi extinse şi la nivelul altor universităţi de drept public sau privat au fost evidenţiate de membrii comisiei de evaluare în rapoartele publicate pe site-ul ARACIS şi au vizat leadership-ul şi managementul universitar modern, infrastructura de excepţie, corpul profesoral, raportul optim studenţi-cadre didactice, relaţia de parteneriat profesor-student, sprijinul acordat tinerelor cadre didactice şi studenţilor, susţinerea activităţilor extracurriculare, parteneriatele internaţionale şi contactele costante pe care conducerea Universităţii şi membrii comunităţii academice le menţin cu absolvenţii, autorităţile locale şi angajatorii absolvenţilor programelor de studii oferite de către Universitate.
Prof. univ. dr. Alexandru Ţugui, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, a declarat: „Universitatea Constantin Brâncoveanu este lider în domeniul învăţământului privat din România! Ne-au surprins în mod plăcut infrastructura pe care aţi reuşit să o puneţi la punct în cei 20 de ani de existenţă, relaţiile cu mediul de afaceri şi cu administraţia publică locală, reacţia pozitivă a angajatorilor la produsul pe care îl pune pe piaţă Universitatea – absolvenţii, atitudinea cadrelor didactice faţă de procesul educaţional şi de cel specific cercetării locale şi regionale şi, mai ales, calitatea studenţilor şi interesul acestora faţă de Universitate. Cele mai bune gânduri şi urări de succes profesorilor şi studenţilor de la Universitatea Constantin Brâncoveanu!”

Aur pentru profesorul universitar Alexandru Puiu, rectorul UCB

Acordarea acestui certificat a coincis cu un alt moment de excepţie: profesorului Alexandru Puiu, rectorul Universităţii Constantin Brâncoveanu, i s-a acordat Diploma Virgil Madgearu cu Medalie de Aur de către Senatul Academiei Economice din Bucureşti (ASE), pentru promovarea valorilor învăţământului şi ştiinţei economice, pentru disponibilitatea dedicată mediului universitar şi pentru iniţierea de acţiuni ce consolidează prestigiul cadrelor didactice în societatea românească. Cu acest prilej, Rectorul ASE, prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca, a transmis mesajul de felicitare şi recunoaştere pentru performanţa Universităţii Constantin Brâncoveanu, apreciind că este cea mai apropiată instituţie de învăţământ superior de Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu care a dezvoltat în timp colaborări extrem de fructuoase.

Leave a Response