|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Evaziune de 13 milioane lei, constatată de Fiscul vâlcean în luna ianuarie 

Evaziune de 13 milioane lei, constatată de Fiscul vâlcean în luna ianuarie

• trei cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În luna ianuarie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 235 acte de control, stabilind venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 13 mil.lei.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 1,5 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 3 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Abaterile identificate la operatorii economici de către inspectorii fiscali sunt de natura: refuzului nejustificat de a prezenta organelor de inspecţie, documentele legale şi bunurile din patrimoniu cu scopul vădit de a împiedica verificările financiar-fiscale; înregistrării în evidenţa contabilă de documente fictive în sensul creării aparenţei unor operaţiuni reale şi sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat al statului.

În cursul lunii ianuarie a.c., inspectorii fiscali au soluţionat 15 cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de un milion lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,2 mil.lei.

Leave a Response