|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

Dumitru Blejan, primarul localităţii Scundu 

Dumitru Blejan, primarul localităţii Scundu:

„Ca să reuşeşti în administraţia publică locală trebuie să munceşti!”

Dumitru Blejan este omul discuţiilor şi al faptelor. Pentru primarul localităţii Scundu, cea mai importantă carte de vizită este cea a realizărilor edilitare, ceea ce va reuşi să lase în urma sa. Poziţia pe care a câştigat-o nu l-a absolvit de sarcini, din contră l-a obligat la mult mai multă muncă şi timp petrecut în primărie.

În planurile sale sunt cuprinse multe investiţii menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor din această zonă rurală. Doreşte finalizarea investiţiei de modernizare a şcolii generale, iar în colaborare cu administraţia publică locală din comuna Orleşti, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Orleşti-Scundu, are în derulare un proiect pe PNDR, măsura 322 pentru realizarea următoarelor obiective: introducerea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, construirea căminului de bătrâni, reabilitarea şi modernizarea drumurilor de interes local.

O altă prioritate o constituie înfiinţarea unui centru social destinat copiilor proveniţi din familii cu situaţie materială precară şi modernizarea unor drumuri forestiere pe o lungime de 18 km.
Localitatea Scundu este formată din satele Scundu, Blejani, Avrămeşti şi Crângu. Pentru aceste sate edilul se străduieşte să obţină finanţări pentru realizarea unei baze sportive, modernizarea căminului cultural, a dispensarului şi realizarea de poduri şi podeţe acolo unde situaţia o cere.

Un fapt îngrijorător pentru edil îl constitue şomajul şi lipsa locurilor de muncă, care i-a determinat pe mulţi să emigreze sau să se gândească la această posibilitate. De aceea prin demersurile şi proiectele pe care intenţionează să le relizeze va creea aproximativ o sută de locuri de muncă .

Este bine de ştiut, precizează primarul, că localitatea dispune de multe izvoare cu apă de cea mai bună calitate, aer şi produse alimentare 100% ecologice. Localnicii sunt gospodari şi oameni cu frica lui Dumnezeu, aici găsindu-se Mănăstirea cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, biserica închinată „Sfântului Nicolae” făcătorul de minuni şi schitul cu hramul „Izvorul Tămăduirii”.

Leave a Response