|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Deputatul Dan Mazilu are cea mai bună prezenţă la lucrările Parlamentului 

• Potrivit unui raport al Institutului de Politici Publice,

Deputatul Dan Mazilu are cea mai bună prezenţă la lucrările Parlamentului

Potrivit unei situaţii privind prezenţa la lucrările Parlamentului, realizat de reputatul Institut de Politici Publice (IPP) pentru perioada iunie – decembrie 2010, deputatul Dan Constantin Mazilu, liderul Uniunii Naţionale pentru Progresul României (UNPR) Vâlcea se află pe locul al treilea dintre parlamentarii vâlceni, cu o prezenţă de ppeste 80%. De asemena, deputatul UNPR are o loialitate calculată de IPP de 87,66% şi este înregistrat cu 28 de iniţiative legislative.

Printre propunerile legislative iniţiate de deputatul Dan Constantin Mazilu se numără: modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 13/2007 privind energia electrică; modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară; modificarea şi completarea Legii de aprobare a Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr. 300 din 7 mai 2009; propunere legislativă privind „Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional”; măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, precum şi a referendumului;

modificarea şi completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit; modificarea Legii nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare; completarea şi modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului; aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii; instituirea unei indemnizaţii sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie; propunere legislativă „Legea înfiinţării unităţilor medicale ambulatorii mobile”; proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale; completarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare; propunere legislativă „Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini”; propunere legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi.

Leave a Response