|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Declararea impozitului reţinut de la nerezidenţi 

Declararea impozitului reţinut de la nerezidenţi

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că potrivit art. 119 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, pe beneficiari de venit nerezidenţi, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, au obligaţia să depună „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” pentru calcularea şi reţinerea impozitului pe fiecare beneficiar la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

Modelul şi conţinutul declaraţiei este cel prevăzut la pct. 151 din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 44/2004.
Declaraţia va cuprinde datele de identificarea ale plătitorului de venit precum şi datele de identificare ale beneficiarului de venit (denumirea statului de rezidenţă, nume, prenume, date de identificare).
Declaraţia se completează în două exemplare: originalul se depune la unitatea fiscală teritorială unde se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit iar copia se păstrează de către plătitorul de venit.

Leave a Response