|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local, chemat să aprobe acceptarea donaţiei terenului de 13.100 mp… pentru a şasea oară 

• La Râmnicu Vâlcea,

Consiliul Local, chemat să aprobe acceptarea donaţiei terenului de 13.100 mp… pentru a şasea oară

Luni, 28 februarie 2011, este programată să se desfăşoare şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 19 rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: aprobare PUZ „Introducere teren în intravilan (22.334 mp) şi lotizare pentru construire locuinţe individuale” şi regulamentul de urbanism aferent – zona Buda, investitori Tudosescu Ion, Ionescu Sorin, Ştefan Elena, Angheluta Elena, Angheluţă Dumitru; aprobare PUD „Imobil locuinţe colective şi dotări compatibile, bulevardul Dem Rădulescu, nr. 24″, investitor Bărboi Gheorghiţa; reanalizarea documentaţiei de urbanism PUD „Ostroveni Sud – subzona Zb, Amplasare hotel, birouri, anexa P şi staţie pompare ape uzate – strada Ostroveni, nr. 135″, investitor Mitrache Alina Ramona;

trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; acceptarea unei donaţii; acceptarea donaţiei unei suprafeţe de teren de 13.098 mp (a şasea încercare a primarului Romeo Rădulescu de a trece această propunere); clarificarea situaţiei juridice a unui imobil; modificarea regulamentului privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2009; completarea şi modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; delegarea gestiunii serviciilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, montat şi întreţinere mobilier stradal către SC Pieţe Prest SA;

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/31.01.2011 de modificare a hotărârii nr. 244/2010 privind delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local; aprobarea execuţiei de casă pe anul 2010 pentru fondurile necesare sustenabilităţii proiectului „Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Râmnicu Vâlcea”; aprobarea bugetului „Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Râmnicu Vâlcea” pe anul 2011; adoptarea unor măsuri pentru acordarea ajutorului social în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; cooperarea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii; mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la ADI APA Vâlcea pentru aprobarea planului de evoluţie a tarifelor; aprobarea Strategiei culturale a municipiului Râmnicu Vâlcea 2011 – 2013; aprobarea Statutului municipiului Râmnicu Vâlcea; conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea” lui Ion Gh. Roşca.

Leave a Response