|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va trebui să suporte o cofinanţare în sumă de circa 90.000 euro 

• La proiectul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţ,

CJ Vâlcea va trebui să suporte o cofinanţare în sumă de circa 90.000 euro

Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat luni, 28 februarie, să aprobe propunerea de alocare a sumei de 90.374 euro pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile ce revin instituţiei pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, în valoarea totală de 98,87 milioane euro.

Prin studiul de fezabilitate se propun intervenţii asupra următoarelor obiecte ale infrastructurii de apă: captare apă brută – sistemele zonale Râmnicu Vâlcea (lacul Brădişor), Olăneşti si Drăgăşani; staţii de pompare – sunt prevăzute investiţii noi in Olăneşti şi reabilitări în Drăgăşani şi Bălceşti; tratarea apei – investiţii propuse pentru Râmnicu Vâlcea (ST Valea lui Stan), Olăneşti şi Drăgăşani; aducţiuni – investiţii propuse pentru aducţiune de apă tratată de la Valea lui Stan precum şi extinderea magistralei de apă până la Băbeni; reţeaua de distribuţie – extinderea reţelelor este propusă pentru Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgăşani, Olăneşti, Băbeni şi Bălceşti. Sunt propuse lucrări de reabilitare şi redimensionare în Râmnicu Vâlcea, Olăneşti, Băbeni şi Bălceşti. De asemenea, în Călimăneşti sunt prevăzute investiţii pentru sectorizarea şi controlarea presiunii in sistemul de alimentare cu apă.

În ceea ce priveşte canalizarea, sunt prevăzute următoarele investiţii: extinderi si reabilitări ale staţiilor de tratare a apei uzate de la Rm. Vâlcea, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti; construire de noi staţii de epurare la Băbeni şi Bălceşti; construire staţii de pompare la Rm. Vâlcea, Drăgăşani, Călimăneşti şi Olăneşti; extinderi, reabilitări şi redimensionări de reţele în cele şase aglomerări.

În prezent, numai 49 de localităţi (adică două municipii, 9 oraşe şi 38 localităţi rurale) deţin un sistem de alimentare cu apă din reţeaua publică, deservind 38% din populaţia totală. Asta înseamnă că 157.513 de locuitori din populaţia totală de 413.511 de locuitori beneficiază de servicii publice de alimentare cu apă, dintre care 131.734 locuiesc în zone urbane. Aceasta reprezintă 83,6% din populaţia alimentată. În zonele rurale, 25,78% din locuitori sunt racordaţi la serviciile de alimentare cu apă, reprezentând 16,4% din populaţia alimentată.

Reţelele de distribuţie au o lungime totală de peste 1.225 km (550 km în zonele urbane şi 675 km în zonele rurale). Localităţile Râmnicu Vâlcea şi Brezoi, Călimăneşti, Dăeşti, Bujoreni şi Ocnele Mari sunt alimentate prin Magistrala Principală de Transport Brădişor, cu o lungime de 48,5 km şi o capacitate maximă de 1,200 l/s. Apa de la lacul Brădişor este tratată la staţia de tratare de la Valea lui Stan. (P.C.)

Leave a Response