|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Centrala Hidroelectrică de la Ciunget a repornit complet în prezenţa ministrului Economiei, Ion Ariton 

• După patru ani de lucrări şi investiţii de 88 milioane euro,

Centrala Hidroelectrică de la Ciunget a repornit complet în prezenţa ministrului Economiei, Ion Ariton

• în luna ianuarie 2007, Hidroelectrica a încheiat un contract pentru retehnologizarea echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru – Ciunget cu consorţiul Voith-Siemens Austria, actualmente Voith Hydro • contractul a fost finanţat prin Banca Mondială, printr-un credit care a acoperit aproximativ 75% din valoarea lucrărilor, diferenţa fiind suportată de Hidroelectrica Bucureşti din surse proprii

Vineri, 25 februarie 2011, la Centrala Hidroelectrică Ciunget din Malaia, a avut loc festivitatea de inaugurare a investiţiei de retehnologizare a celor trei hidroagregate, investiţii care au presupus costuri totale de circa 88 milioane euro şi o perioadă de implementare de aproape 4 ani. La evenimentul de la Ciunget au fost prezente următoarele personalităţi: Ion Ariton, ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; Constantin Trihenea, directorul general al SC Hidroelectrica SA; Marian Diaconescu, directorul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea; prefectul Petre Ungureanu; Romeo Rădulescu, primarul Râmnicului; Ştefan Prală, directorul SC Hidroserv SA Râmnicu Vâlcea; Romulus Bulacu, vicepreşedintele CJ Vâlcea; deputatul Samoil Vîlcu; secretarul de stat Valentin Iliescu; primarul din Malaia, Sergiu Bogdan, precum şi reprezentanţi ai constructorului Voith Hydro şi de la Ambasada Austriei la Bucureşti.

Cu acest prilej, ministrul Ion Ariton a dat drumul la cel de-al treielea hidroagregat, ultimul care a fost retehnologizat. Astfel, în acest moment, Centrala Hidroelectrică Lotru – Ciunget a revenit cu întreaga capacitate instalată de 510 MW în Sistemul Energetic Naţional, pregătită să livreze energie şi să participe la stabilitatea şi siguranţa sistemului pentru un nou ciclu de viaţă de 30 de ani. Hidroagregatele retehnologizate au deja împreună peste 7000 de ore de funcţionare de la repunerea lor în funcţiune.

La finalizarea proiectului trebuie atinse principalele obiective propuse: creşterea randamentului hidroagregatelor; creşterea gradului de siguranţă in funcţionare şi disponibilitate pentru asigurarea serviciilor de sistem; obţinerea unui nou ciclu de viaţă a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru – Ciunget de cel puţin 30 de ani; reducerea impactului asupra mediului.

În 13 august 2010 a repornit hidroagregatul nr. 1

Contractul de retehnologizare a intrat în vigoare în 13.04.2007 şi a debutat, în conformitate cu graficul de execuţie, cu fazele de proiectare, testare model injectoare noi în laborator şi fabricaţie echipamente noi. Începând cu 13.03.2009 a fost retras din exploatare hidroagregatul nr. 2, care a fost demontat, reabilitat şi repus în funcţiune la 15.02.2010. Tot până la această dată au fost retehnologizate şi instalaţiile comune şi partea electrică a centralei.
În perioada 01.05.2009 – 01.11.2009, Centrala Hidroelectrică Lotru – Ciunget a fost complet retrasă din exploatare, iar lacul Vidra a fost golit parţial pentru a putea fi executate lucrări de reabilitare la axul hidraulic principal şi la instalaţiile comune ale centralei.

Principalele lucrări efectuate pe durata opririi totale a Centralei Hidroelectrice Lotru – Ciunget au fost următoarele: reabilitarea aducţiunii principale şi a galeriei de fugă (partea de construcţii); reabilitarea echipamentelor hidromecanice de la priza de apă a lacului Vidra; înlocuirea echipamentelor electrice de la barajul Vidra şi montarea fibrei optice între Vidra şi Centrala Hidroelectrică Lotru – Ciunget; refacerea protecţiei anticorozive la conducta forţată şi la blindajele aducţiunii principale; reabilitarea părţii de construcţie a echipamentului din staţia electric de 110 kV.
A urmat punerea în funcţiune a hidroagregatului nr. 1 în 13.08.2010, iar în 17.12.2010 a fost repus în exploatare şi hidroagregatul nr. 3. În luna ianuarie 2011 au fost efectuate teste privind serviciile de sistem şi cu automatica de sistem pentru întreaga centrală.

Până în anul 2009, Centrala Ciunget a produs 26 milioane MWh

Amenajarea hidroenergetică Lotru este considerată cea mai complexă amenajare de acest tip din România şi este situată pe cursul superior şi mijlociu al râului Lotru. Construcţiile amenajării au o largă răspândire teritorială, fiind valorificate atât debitele aparţinând bazinului hidrografic al râului Lotru cât şi debitele captate din bazinele învecinate: Lotrioara, Râul Vadului, Jieţul, Galbenul şi ale afluenţilor Oltului inferior între Olteţ şi Horezu.
Centrala Hidroelectrică Lotru – Ciunget a fost pusă în funcţiune în anul 1972 şi este echipată cu trei hidroagregate cu turbină Pelton de câte 170 MW fiecare. Până în anul 2009 a produs peste 26 milioane MWh pentru Sistemul Energetic National, cele trei hidroagregate cumulând peste 500.000 ore de funcţionare.

În luna ianuarie 2007, Hidroelectrica a încheiat un contract pentru retehnologizarea echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru – Ciunget cu consorţiul Voith-Siemens Austria (actualmente Voith Hydro). Contractul a fost finanţat prin Banca Mondială, printr-un credit care a acoperit aproximativ 75% din valoarea lucrărilor, diferenţa fiind suportată de Hidroelectrica Bucureşti din surse proprii.

Principalele lucrări cuprinse în proiectul de retehnologizare au fost: retehnologizare celor trei hidroagregate şi instalaţii proprii (reabilitare roată Pelton, lagăr turbină, arbore generator, lagăr generator, bare capsulate şi înlocuire: sisteme de reglaj, injectori turbină, stator şi rotor generator, sisteme de monitorizare, comandă şi control hidroagregat, instalaţie apă de răcire); înlocuire transformatoare de 190 MVA şi autotransformator de 150 MVA; înlocuire sistem de ventilaţie şi climatizare din centrala subterană; înlocuire instalaţii electrice 0,4 kV subteran şi suprateran; reabilitarea vanelor sferice şi a vanelor fluture; retehnologizarea staţiilor electrice de 6,3 kV, 20 kV, 110 kV şi 220 kV; instalarea unui nou sistem de protecţii, comandă, control şi monitorizare.
(Petre Coman)

Leave a Response