|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Răspuns pozitiv din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în cazul absolvenţilor USH, anunţă C.A. COLTUC 

Răspuns pozitiv din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în cazul absolvenţilor USH, anunţă C.A. COLTUC

În toamna anului 2010 Casa de avocatură COLTUC anunţa noi procese colective, având drept protagonişti Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (METCS), Universitatea Spiru Haret şi absolvenţi ai acesteia cărora nu le-au fost recunoscute diplomele. În luna ianuarie 2011 Casa de avocatură anunţă câştig de cauză în procesele al căror termen de judecată a fost stabilit pentru începutul acestui an.

Curtea de Apel Piteşti a obligat USH să elibereze reclamanţilor diplomele de licenţă şi suplimentele la diplomă ca urmare a chemării în judecată a universităţii în septembrie 2010 şi a probelor aduse în instanţă de către Casa de avocatură Coltuc, reprezentantul legal al absolvenţilor USH care au dorit recunoaşterea diplomelor de către MECTS şi eliberarea acestora de către USH.

În plus, această decizie este completată de adresa trimisă de MECTS către Casa de avocatură COLTUC prin care, cităm: „vă comunicăm faptul că sunt recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fără nicio altă formalitate, diplomele şi adeverinţele eliberate în conformitate cu prevederile legale, de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular.”

Care este motivul pentru care s-a dat câştig de cauză?

Av. Coltuc Marius susţine că „o instiuţie de învăţământ care înscrie studenţi şi eliberează diplome la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, fără a fi parcurs procedura obligatorie pentru autorizare, nu este îndreptăţită să înmatriculeze, să elibereze diplome, să desfăşoare procesul de învăţământ pentru formele de învăţământ care nu au parcurs etapele obligatorii ale creditării şi autorizării provizorii. Din actele pe care absolvenţii în cauză le-au depus la dosar nu rezultă că s-au înscris la o specializare şi la o formă de învăţământ pentru a căror organizare USH nu avea autorizare sau acreditare provizorie.”

Un alt punct în plus pentru a garanta câştigarea acestor procese şi recunoaşterea diplomelor îl constituie articolul 361 din noua formă a Legii Educaţiei apărută în Monitorul Oficial pe 10.01.2011, conform căreia se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate.

De asemenea, în cazul în care documentele nu sunt eliberate de către USH după pronunţarea acestei sentinţe, reclamanţii pot solicita instanţei aplicarea dispoziţiilor Legii 554/2001 faţă de atitudinea pasivă şi culpabilă a acesteia.
Fondată în anul 2005, după o îndelungată experienţă în domeniu, Casa de Avocatură Coltuc s-a integrat pe deplin în piaţa juridică din România, oferind clienţilor săi servicii profesionale prompte şi eficiente. Departamente: recuperări creanţe, litigii, consultanţă, registrul comerţului, marketing şi relaţii cu clienţii.

Pentru detalii:
Av. Coltuc Marius; avocat@coltuc.ro; 0745.150.894

Leave a Response