|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

Primarul Rădulescu a aruncat o sută de milioane de lei pentru exproprierea a două terenuri de… 44 mp 

• Pentru realizarea investiţiei „Amenajare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Iustinian Marina”,

Primarul Rădulescu a aruncat o sută de milioane de lei pentru exproprierea a două terenuri de… 44 mp

Joi, 20 ianuarie 2011, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat suplimentarea listei provizorii de investiţii pe anul acesta (total surse de finanţare) cu suma de 10.000 lei la capitolul „transport urban”. Suma este necesară achitării contravalorii despăgubirilor pentru două suprafeţe de teren afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Iustinian Marina”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2011 s-a aprobat lista de investiţii provizorie pe anul 2011 – total surse de finanţare, urmare a necesităţii efectuării unor plăţi urgente. Pe parcursul derulării acţiunii de intabulare a terenurilor expropriate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Iustinian Marina”, s-a constatat că pentru două suprafeţe de teren, din care unul de 40 mp şi altul de 4 mp, nu au fost alocate sumele necesare acordării despăgubirilor prevăzute de lege. Pentru obţinerea finanţării acestui proiect ce face parte din Programul Operaţional 2007-2013 este necesar ca municipiul să facă dovada proprietăţii prin documentaţia tehnică de cadastru şi înscrierea în cartea funciară a întregii suprafeţe expropriată, până la data de 31.01.2011. Menţionăm că înscrierea dreptului de proprietate în favoarea municipiului presupune plata obligatorie către toţi proprietarii a cuantumului despăgubirilor.

Menţionă că în urmă un an, Consilierii locali au aprobat propunerea de modificare a unui articol din Hotărârea Consiliului Local nr. 222/2009 referitoare la demararea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare str. Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Iustinian Marina”. Astfel, s-a aprobat suma globală a despăgubirilor pentru imobilele expropriate, în cuantum de circa 1,1 milioane euro, sumă estimată pe baza raportului de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Menţionăm că în urma definitivării traseului celor două străzi prin proiectul tehnic şi a detaliilor privind racordul acestora, au fost recalculate şi suprafeţele terenurilor afectate de realizarea celor doua obiective de investiţii, rezultând o suprafaţa de circa 18.500 mp afectată pentru strada Aurelian Sacerdoţeanu şi circa 3.100 mp pentru strada Patriarh Iustinian Marina. (P.C.)

Leave a Response