|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

Primăria va aproba indicatorii de performanţă în relaţia cu CET Govora până în 2015 

• În cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028″,

Primăria va aproba indicatorii de performanţă în relaţia cu CET Govora până în 2015

Luni, 31 ianuarie 2011, consilierii locali sunt chemaţi să aprobe indicatorii de performanţă pentru Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru perioada 2011 – 2015. În acest sens, va fi completat şi regulamentul de organizare şi funcţiorare a Serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 84/2008. Drept urmare, contractul de concesiune a serviciului public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice nr 9692/2002, încheiat cu CET Govora se completează prin includerea indicatorilor de performanţă, încheindu-se astfel un act adiţional la contract.

Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost selectat ca potenţial beneficiar al fondurilor structurale alocate prin intermediul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu – Axa 3 „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare” fiind totodată unul din cele 5 municipii selectate pentru a beneficia de asistenţă tehnică din partea consultantului, Institutul pentru Studii şi Proiectări Energetice (ISPE) Bucureşti, în cadrul proiectului Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte- termoficare Phare CES 2006. Proiectul va fi finanţat prin Programul Phare Naţional RO 2006/018-147, subprogramul 4, Coeziune Economico-Socială, prioritatea E – „Sprijin acordat Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru a funcţiona ca Autoritate de Management şi Organism Intermediar”.

În cadrul Asistenţei tehnice pentru pregătirea portofoliului de proiecte-termoficare Phare CES 2006 a fost realizat Master Planul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Râmnicu Vâlcea, care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 156/30 noiembrie 2009 a Consiliului Judeţean Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 47/30.04.2010, a fost aprobată documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, şi Analiza Cost-Beneficiu pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.

Cu adresa nr. 14050/DF/05.01.2011, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 808/07.01.2011, Direcţia Generală AM POS Mediu a comunicat că aplicaţia de finanţare a proiectului mai sus amintit este în curs de finalizare şi în vederea promovării acestui proiect este necesară modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi CET Govora în sensul includerii indicatorilor de performanţă.

(P.C.)

Leave a Response