|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

Precizări privind anularea înregistrării ca plătitor de TVA 

Precizări privind anularea înregistrării ca plătitor de TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, pentru scoaterea din evidenţă a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care, în cursul anului 2010, nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro, potrivit art. I pct. 75 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, vor completa şi depune la organele fiscale competente „Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal (formular 096)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.12, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 13/10.01.2011.
Plafonul de scutire se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de BNR  la data aderării României la UE, respectiv 3,3817 lei/euro (119.000 lei).
Declaraţia de menţiuni se depune până la 20 ianuarie 2011 şi va fi însoţită de balanţa de verificare la 31.12.2010, jurnalul de vânzări, după caz, şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, în original.

Leave a Response