|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

în dezbatere publică: modificarea formularului “Decont de taxă pe valoarea adăugată” 

În dezbatere publică: modificarea formularului „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în 25 ianuarie a.c., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a dat publicităţii proiectul de ordin al ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Prin dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost modificate alineatele (3)-(5) ale art. 147 indice 3 referitor la rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153. Astfel, prin prevederile acestui act normativ, a fost completat modul de stabilire a sumei negative a taxei cumulate, respectiv a taxei de plată cumulate, prin adăugarea la acestea a diferenţelor negative de TVA, respectiv a sumelor neachitate la bugetul de stat stabilite de organele de inspecţie fiscală.

Având în vedere intrarea în vigoare începând cu 1 ianuarie 2011 a acestor prevederi, este necesară  modificarea corespunzătoare a formularului de decont de TVA, cod 300, scop în care a fost elaborat noul proiect de act normativ.
*
Proiectul de act normativ şi anexele sunt publicate pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislaţie/ Transparenţa decizională.

De asemenea, poate fi consultat la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media – cu menţiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”, astfel:
• prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
• electronic, la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro;
• prin fax, la numărul: 0213.199.857.

Leave a Response