|marți, mai 18, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local va modifica organigramele la Teatrul Ariel şi Filarmonică 

• În prima şedinţă ordinară din 2011,

Consiliul Local va modifica organigramele la Teatrul Ariel şi Filarmonică

Luni, 31 ianuarie 2011, este programată să aibă loc prima şedinţă oridnară din acest an a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Astfel, pe ordine de zi sunt incluse 20 de rapoarte şi proiecte de hotărâri, plus punctul „Diverse”: avizare PUZ „Introducere teren în intravilan (8.334 mp) pentru bază de agrement şi funcţiuni mixte, cu regulamentul de urbanism aferent, zona Râureni”, investitor SC Golden SRL; trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării acesteia; suplimentarea unei suprafeţe de teren închiriată către Ion Onose Întreprindere Individuală; aprobarea transmiterii în folosinţă a clădirii şi terenului pentru „Consolidare şi reabilitare sala de sport Grup Şcolar Henri Coandă” şi aprobarea protocolului; stabilirea modului de administrare a imobilului situat în Calea lui Traian nr. 183; transmiterea în folosinţă a unui spaţiu către Fundaţia Soul to Soul; acceptarea unei donaţii; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/31.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 336/184/2008 de stabilire a locurilor de aşteptare a clienţilor în cadrul transportului în regim de taxi;

reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/52/2008 prin care s-a aprobat regulamentul de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2011 – 2015; mandatarea reprezentanţi lor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA Râmnicu Vâlcea; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului municipal Ariel; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat Ion Dumitrescu; aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul municipal Ariel; aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Filarmonica de Stat Ion Dumitrescu; evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul anului 2010; instituirea taxei speciale de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică.

Leave a Response