|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va rectifca bugetul pe 2010 şi va împărţi 1,9 milioane lei unor primării 

• În prima şedinţă a anului 2011,

CJ Vâlcea va rectifca bugetul pe 2010 şi va împărţi 1,9 milioane lei unor primării

Joi, 27 ianuarie 2011, este programată să aibă loc prima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea din acest an. Astfel, printre altele, pe ordinea de zi sunt trecute următoarele informări sau proiecte de hotărâri: validarea rectificării bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2010; utilizarea unei sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2011; repartizarea sumei de 708.000 lei din taxa pe valoarea adăugată, unor unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011;

repartizarea sumei de 1,94 milioane lei din cota de 21% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale; actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, în anul 2011; actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, cu excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, în anul 2011; actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4, respectiv A3, încasată de Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanu” Vâlcea, pentru anul 2011; actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2011;

revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Comunei Costeşti asupra unor imobile, care aparţin domeniului public de interes judeţean şi darea acestora în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Râmnicului – Mănăstirea Bistriţa; aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea”; aprobarea indicatorilor de performanţă ai Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), din cadrul CET Govora; aprobarea documentaţiei tehnico- economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea”; aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea”; informare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în trimestrul al IV-lea 2010.

Leave a Response