|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va realiza lucrări suplimentare de 62.000 euro în Colonie Nuci 

• Pentru introducerea reţelei de apă,

Primăria Râmnicului va realiza lucrări suplimentare de 62.000 euro în Colonie Nuci

La sfârşitul lunii noiembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat devizul general actualizat la obiectivul de investiţii „Reţea apă Colonia Nuci”, la valoarea de 1,55 milioane lei. Investiţia a fost demarată în urma aprobării studiului de fezabilitate, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 327/8.12.2009 la valoarea de 1,48 milioane lei, însă pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat necesitatea executării unor lucrări ce nu au fost cuprinse în tema de proiectare şi care sunt necesare în vederea finalizării contractului.

În acest sens a fost emisă dispoziţia de şantier nr. 1/2010 însuşită de constructor, proiectant şi beneficiar. „Astfel, s-a prelungit suplimentar faţă de tema de proiectare prin caietul de sarcini reţeaua stradală cu 540 ml conductă PEHD DN 110, Pn 10 şi 145 ml conductă Dn 50 Pn10 conform plan de situaţie ţinând cont că traseele noi au fost montate pe domeniul public. Lucrările se vor integra în sistemul actual de alimentare cu apă şi canalizare care este în funcţiune şi care ţine cont de dezvoltarea în perspectivă a zonei respectându-se toate cerinţele de protecţie a calităţii apei, mediului, sanitare şi legislative. Caracteristicile tehnice la utilajele de pompare au fost îmbunătăţite conform recomandărilor din adresa 2617/25.01.2010 mai sus menţionată şi având în vedere suplimentarea traseului de apă, pompele vor fi marca Grundfoss cu tablou electric echipat cu convertizor de frecvenţă, conform cerinţei impuse de operatorul regional SC Acvarim SA în avizul tehnic.

Conform minutei din 15.09.2010, în urma întâlnirii în teren în data de 17.09.2010 dintre proiectant şi reprezentatul Acvarim şi ţinând cont de extinderea reţelei de apă, se vor suplimenta numărul de branşamente tip CR pentru a asigura contorizarea consumului de apă la toţi consumatorii din barăcile existente cu un număr de 32 buc. şi 15 buc. branşamente la consumatorii (persoane fizice) locuinţe particulare. Conform adreselor nr. 2617/25.01.2010 şi 77735/10.03.2010 şi a avizului tehnic emise de SC Acvarim SA şi ţinând cont de extinderea reţelei se vor amplasa suplimentar 11 bucăţi hidranţi de incendiu. Valoarea lucrărilor suplimentare este 258.300 lei (62.000 euro)”, se menţionează într-un raport de specialitate al Primăriei Râmnicului. (P.C.)

Leave a Response