|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

Preţul energiei termice facturată populaţiei din Rm. Vâlcea va rămâne nemodificat 

• Începând cu data de 1 ianuarie 2011,

Preţul energiei termice facturată populaţiei din Rm. Vâlcea va rămâne nemodificat

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat preţul local al energiei termice facturate populaţiei şi a compensării ce se acordă de la bugetul local cu începere de la 1 ianuarie 2011. Astfel, în urma avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, s-a stabilit un preţ local de referinţă pentru energia termică livrată populaţiei, produsă în sistem centralizat, la valoarea de 138,73 lei/Gcal, egal cu cel practicat de la 1 iulie 2010.

În aceste condiţii şi având în vedere că preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare, rămâne la nivelul de 197,28 lei/Gcal, s-a decis ca diferenţa între preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei în valoare de 58,55 lei/Gcal, să se acopere prin compensare după cum urmează: 33,96 lei/Gcal compensare de la bugetul de stat conform Deciziei nr. 460/2010 a ANRSC; 24,59 lei/Gcal compensare din surse ale bugetului local. La o cantitate estimată de 240.000 Gcal, energie termică facturată populaţiei într-un an, compensarea ce se acordă de la bugetul local va ajunge la valoarea totală de 5,9 milioane lei.

În vara anului 2010, consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au aprobat preţul pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte destinată populaţiei pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a preţului de facturare la populaţie, calculat începând cu data de 1 iulie. Astfel, preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat destinată populaţiei a fost stabilit la nivelul de 197,28 lei/Gcal (inclusiv TVA de 24%), conform avizului ANRSC, calculat începând cu data de 1 iulie 2010.

Prin Hotărârea nr. 335/23 decembrie 2009, Primăria Râmnicului a aprobat preţul local al energiei termice facturată populaţiei cu începere de la 1 ianuarie 2010 la valoarea de 130,77 lei/Gcal, inclusiv TVA şi subvenţia ce se acordă din bugetul local al municipiului, la valoarea de 20 lei/Gcal (inclusiv TVA), iar prin Hotărârea nr. 34/15 februarie 2010, Consiliul Local a aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat destinată populaţiei, la nivelul de 189,32 lei/Gcal (inclusiv TVA), aplicabil cu începere de la data de 1 februarie 2010, precum şi compensarea ce se acordă de la bugetul local începând cu aceeaşi dată, de 24,59 lei. În baza prevederilor OUG nr 58/28.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu adresa nr. 3110/09.07.2010 înregistrată la Primăria Râmnicului, CET Govora a solicitat consiliului local aprobarea noilor preţuri, ca urmare a creşterii TVA de la 19% la 24%, respectiv a preţului de producere transport şi distribuţie a preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei, precum şi nivelul subvenţiei acordate de la bugetul local. (P.C.)

Leave a Response