|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

Podul peste Olt va fi reabilitat complet în urma unei finanţări europene de 4,3 milioane euro 

• După 30 ani de la construcţie,

Podul peste Olt va fi reabilitat complet în urma unei finanţări europene de 4,3 milioane euro

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat săptămâna trecută documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste râul Olt”, la valoarea de 18,7 milioane lei (4,33 milioane euro). Astfel, în anul 2011 se estimează că vor fi demarate lucrările de reabilitare a celui mai important pod din Râmnicu Vâlcea, după aproape 30 de ani de la punerea în funcţiune.

Proiectul mai sus menţionat face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Rm. Vâlcea, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul Poli de dezvoltare urbană. Reabilitarea podului pe cadre din beton precomprimat peste râul Olt (pod principal plus viaducte de acces) se va realiza prin finanţare POR (Programul Operaţional Regional). Reabilitarea podului peste Olt la Râmnicu Vâlcea se înscrie în Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, regiunea Sud – Vest. Municipiul Râmnicu Vâlcea este desemnat prin HG nr. 998/2008 pol naţional de creştere în regiunea Sud – Vest în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.

„Conform «Instrucţiunilor pentru stabilirea stării tehnice a pasarelei», indicativ 522-2002, aprobate cu Decizia AND 19/17.01.2002, din punct de vedere al cerinţelor de rezistenţă, stabilitate la acţiuni statice şi dinamice, durabilitate, siguranţă în exploatare şi protecţia mediului, în concordanţă cu Legea 10/1995, starea tehnică a podului este nesatisfăcătoare şi se recomandă reabilitarea şi consolidarea de urgenţă a podului. Desfăşurarea traficului rutier in condiţii de siguranţă se poate realiza prin reabilitarea podului existent. Traversarea râului Olt în municipiul Râmnicu Vâlcea este realizată cu un pod principal şi viaducte dc acces la podul principal.

Traseul lucrării (pod principal plus viaducte de acces) traverseaza râul Olt, intersectează denivelat străzi si accese locale, asigurând un gabarit de traversare a acestora de 4,15 metri – mal stâng şi 4,24-4,74 m – mal drept şi corespunde vechii străzi principale a oraşului Râmnicu Vâlcea (bulevard Tudor Vladimirescu), fiind în aliniament cu aceasta. Durata de realizare a investiţiei se preconizează a fi de 24 luni. Conform Conţinutului-Cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii cuprins în HG 28/2008, pentru acest tip de invesţii analiza cost-beneficiu este înlocuită de analiza comparativă a costului realizarii lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

Beneficiarul lucrării a transmis că valoarea de inventar a podului este 6,9 milioane lei. Sursele de finanţare aferente realizării obiectivului sunt următoarele: 80,35% – Fondul European de Dezvoltare Regională, 17,65% – bugetul de stat, minim 2% – bugetul local. Se estimează că pe parcursul acestui proiect vor fi create 50 locuri de muncă”, se menţionează printre altele în raportul de specialitate al Primăriei Râmnicului. (P.C.)

Leave a Response