|duminică, august 14, 2022
  • Follow Us!

Parohia “Toţi Sfinţii 

• După un an de la abandonarea lucrărilor,

Parohia „Toţi Sfinţii” a cerut ajutorul Primăriei pentru construirea Grădiniţei nr. 1

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat marţi, 30 noiembrie, propunerea de preluare în folosinţă gratuită de la Parohia „Toţi Sfinţii” a unui teren în suprafaţă de 2.200 mp, precum şi a construcţiei începută pe terenul respectiv în baza autorizaţiei de construire, la stadiul fizic actual, în vederea realizării cu fonduri din bugetul local a obiectivului de investiţii „Grădiniţa nr. 1 – Toţi Sfinţii”. Astfel, Primăria Râmnicului se vede nevoită să continue o investiţie începută de parohie (la stadiul de fundaţie), dar abandonată de aproape un an din cauza lipsei banilor, dar şi din cauza unor orgolii nemăsurate ale celor din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului.

În cursul anului 2008, pentru punerea în aplicare a HCL nr. 9/31.01.2008, fostul primar Mircia Gutău a solicitat Parohiei „Toţi Sfinţii” transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei respective pe o perioadă de 60 de ani, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Grădiniţă nr. 1 – Toţi Sfinţii”. Însă, în urma acestui demers, Primăriei Râmnicului i-a fost comunicată hotărârea nr. 2 din 20 iulie 2008 a Consiliului Parohial, prin care acesta nu a fost de acord cu transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 2.500 mp pe perioada solicitată de municipiu. Tot prin acea decizie, Consiliul Parohial a aprobat realizarea obiectivului de investiţii „Grădiniţa nr. 1 – Toţi Sfinţii” cu fonduri asigurate prin subscripţie publică şi donaţii. În aceste condiţii, consiliul local a revocat HCL 177/2007.

Ulterior, cu adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 13084/15.04.2009, Parohia „Toţi Sfinţii” a solicitat eliberarea autorizaţiei pentru construirea Grădiniţei cu program normal nr. 1. În acest sens, a fost eliberată autorizaţia nr. 395/19.04.2009, în baza căreia au fost demarate lucrările de construire, însă din lipsa fondurilor această investiţie nu a mai fost continuată.

Văzând că nu mai are bani să continue o construcţie realizată în proporţie de doar 10%, Arhiepiscopia Râmnicului a solicitat în luna august a acestui an participarea municipiului la realizarea obiectivului de investiţii „Grădiniţa nr. 1 – Toţi Sfinţii”, precum şi stabilirea de comun acord a condiţiilor de participare. Din discuţiile purtate ulterior între conducerea Primăriei Râmnicului şi reprezentanţii Parohiei „Toţi Sfinţii” a reieşit acceptul formal al acesteia de a transmite municipiului terenul şi investiţia la stadiul actual de execuţie pentru a fi finalizată.

„Având în vedere necesitatea stringentă de realizare a unei grădiniţe în zona centrală a oraşului şi urmare a analizării diferitelor variante pentru realizarea acesteia, prin hotărârea nr. 177/31.08.2007, Consiliul Local a aprobat preluarea în folosinţă a imobilului-constructie şi teren aferent, în suprafaţă de circa 1.500 mp, situat în incinta Parohiei Toţi Sfinţii din Calea lui Traian nr. 141, în scopul amenajării acestuia pentru funcţionarea Grădiniţei de copii, cu titulatura Grădiniţa nr. 1 Toţi Sfinţii pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii cu aceeaşi perioadă prin acordul părţilor. Ulterior, cu adresa nr. 53/15.11.2007 parohia ne-a transmis cu aceeaşi destinaţie încă 1000 mp, astfel încât suprafaţa totală transmisă era de 2.500 mp.

Întrucât din expertiza tehnică efectuată asupra construcţiei respective a rezultat că ea nu poate fi reabilitată în scopul amenajării ca grădiniţă în conformitate cu standardele actuale, fiind necesară demolarea şi realizarea unei construcţii noi, în baza acordului parohiei, exprimat prin adresa nr. 4/30.01.2008, prin hotărârea nr. 9/31.01.2008, Consiliul Local al municipiului a aprobat studiul de fezabilitate la obiectivul de investiţii «Grădiniţa nr. 1 – Toţi Sfinţii» la valoarea de 3,3 milioane lei şi a împuternicit primarul municipiului ca prin serviciile de specialitate să facă demersurile necesare în vederea obţinerii acordului proprietarului terenului (Parohia Toţi Sfinţii) pentru folosinţa gratuită a terenului în suprafaţă de 2.500 mp pe întreaga perioadă normală de funcţionare a construcţiei-grădiniţă, maxim 60 de ani”, se menţionează printre altele în raportul de specialitate al Primăriei Râmnicului. (P.C.)

Leave a Response