|duminică, august 14, 2022
  • Follow Us!

OLTCHIM va realiza în acest an doar jumătate din cifra de afaceri estimată iniţial 

• Pentru că directorul Constantin Roibu nu a reuşit să repornească petrochimia de la Arpechim,

OLTCHIM va realiza în acest an doar jumătate din cifra de afaceri estimată iniţial

• doar 9% din producţia de PVC programată va fi realizată în 2010

La finalul acestui an, în cadrul şedinţei ordinare a acţionarilor de la OLTCHIM, se va supune spre aprobare propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010. Pentru că nu a reuşit să repornească petrochimia de la Arpechim Piteşti, OLTCHIM va înregistra în 2010 o cifră de afaceri „înjumătăţită” faţă de cât se estimase iniţial (1,3 miliarde lei, comparativ cu 2,7 miliarde lei) şi venituri totale de 1,37 miliarde lei, faţă de 2,72 miliarde lei).
„Funcţionarea OLTCHIM la capacitate, în condiţii de rentabilitate, este strâns legată de repornirea activităţii de petrochimie de la Arpechim Piteşti de unde se aprovizionează cu principala materie primă utilizată în procesul de fabricaţie, etilena. Etilena este un produs pe care OLTCHIM nu şi-l poate asigura din alte surse datorită condiţiilor speciale de transport.

Neasigurarea cu etilenă conduce la funcţionarea redusă a tuturor instalaţiilor tehnologice din OLTCHIM, nu numai a instalaţiilor care utilizează în mod direct această materie primă, datorită faptului că acestea funcţionează într-un sistem tehnologic integrat. Astfel, producţia de PVC şi de polioli-polieteri este strâns legată cu producţia de sodă caustică prin consumul de clor. De asemenea, producţia de dioctilftalat este strâns legată de producţia de oxo-alcooli. După achiziţionarea activităţii de petrochimie de la Piteşti, la sfârşitul lunii ianuarie 2010, OLTCHIM a demarat operaţiunea de revizie şi repornire a instalaţiilor tehnologice din cadrul acestei activităţi. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent OLTCHIM aprobat pentru anul 2010 era prevăzută pornirea activităţii de petrochimie şi funcţionarea integrată la capacitate în condiţii de rentabilitate începând cu luna mai 2010. Din cauze independente de OLTCHIM operaţiunea de revizie s-a prelungit foarte mult, determinată de: vremea nefavorabilă din lunile februarie şi martie; întârzierea obţinerii finanţării necesare efectuării reviziei.

La această dată revizia obiectivului este finalizată urmând ca să asigurăm finanţarea (capital de lucru) necesară repornirii acestei activităţi. Estimăm că în luna februarie 2011 OLTCHIM va reporni activitatea de petrochimie de la Piteşti, societatea funcţionând integrat şi în condiţii de rentabilitate. Această decalare a repornirii este determinată de asigurarea capitalului de lucru. În aceste condiţii, OLTCHIM trebuie să-şi revizuiască bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 având în vedere funcţionarea redusă la aproximativ 35% din capacitate în tot timpul anului din lipsa principalei materii prime etilena. La principalele produse finite fabricate, situaţia comparativă prevederi buget de venituri şi cheltuieli aprobat, comparativ cu rectificarea propusă, se prezintă astfel: PVC – 20.376 tone, faţă de 215.250 tone (9%); sodă caustică lichidă – 185.311 tone, faţă de 259.130 tone; polioli-polieteri – 94.980 tone, faţă de 136.106 tone cât se estimase. Toate aceste nerealizări au fost determinate în totalitate de nefuncţionarea activităţii de petrochimie care asigură baza materială – materiile prime de bază (etilena şi propilena) pentru instalaţiile de la SC Oltchim SA”, se subliniază în raportul privind fundamentarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010. (N.T.)

Leave a Response