|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Lucrări de 9,5 milioane lei, nedecontate de CJ Vâlcea la reţeaua de apă şi baze sportive 

Lucrări de 9,5 milioane lei, nedecontate de CJ Vâlcea la reţeaua de apă şi baze sportive

În anul 2010, la Vâlcea sunt în implementare şase proiecte privind alimentarea cu apă a satelor, dintre care trei proiecte sunt în continuare. Lucrările deja realizate şi nedecontate la finele anului însumează 194.000 de lei, iar pentru finalizarea acestora, Consiliul Judeţean a cerut la Ministerul Dezvoltării Regionale 10.662 mii lei. De asemenea, s-au solicitat 50.000 mii lei pentru începerea unor lucrări noi, astfel încât să fie îndeplinite angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 22 „Mediu”, precum şi a investiţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi reducerea efectelor negative ale viiturilor pe cursurile de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere.

În privinţa canalizării şi epurării apelor uzate la sate, în acest an judeţul Vâlcea nu a fost cuprins cu proiecte pe acest program. „Pentru anul 2011, solicităm cuprinderea în program şi a judeţului Vâlcea şi alocarea de fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a sumei de 50.000 mii lei, astfel încât să fie îndeplinite angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 22 „Mediu”, precum şi a investiţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi reducerea efectelor negative ale viiturilor pe cursurile de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea.

Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, instituit prin OG nr. 7/2006, la nivelul judeţului Vâlcea, prevede dezvoltarea infrastructurii şi construirea unor baze sportive noi. În privinţa infrastructurii, la nivelul judeţului există 51 de proiecte, dintre care 26 vizează realizarea de poduri, podeţe şi punţi pietonale; 12 sunt proiecte de alimentare cu apă şi13 sunt pentru canalizare a apelor menajere. Necesarul de alocat de la bugetul de stat, inclusiv sumele returnate ar fi de 19.859 mii lei, din care 6130 de lei reprezintă producţia realizată şi nedecontată. Vâlcea are de asemenea 42 de proiecte pentru baze sportive, necesarul de alocat de la bugetul de stat fiind în acest caz de 17.981 mii de lei, iar producţia realizată şi nedecontată este în valoare de 3.167 mii lei. „În acest sens solicităm alocarea în anul 2011, judeţului Vâlcea, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, a 37.840 mii lei, din care: pentru decontarea producţiei realizate şi nedecontate 9.297 mii lei şi pentru continuarea lucrărilor în vederea finalizării 28.543 mii lei.

Leave a Response