|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Guvernul a reglementat introducerea cardului naţional de sănătate 

Guvernul a reglementat introducerea cardului naţional de sănătate

Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care operează modificările necesare în vederea introducerii cardului naţional de asigurări de sănătate. După descentralizarea sistemului spitalicesc, informatizarea sistemului sanitar şi introducerea cardului de sănătate este a doua prioritate a Ministerului Sănătăţii. Fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani va deţine un card de sănătate, pe care va trebui să-l prezinte la accesarea serviciilor medicale. În caz contrar, serviciile vor fi accesate contra cost. Fac excepţie în continuare serviciile de urgenţă şi serviciile efectuate în situaţii epidemiologice, când serviciile medicale se acordă fără condiţii.

Cardul de sănătate va stoca informaţii precum identitatea persoanei, codul de asigurat, emitentul, informaţii cu privire la diagnosticele medicale de risc vital şi bolile cronice, grupa sanguină a asiguratului, precum şi acceptul exprimat cu privire la prelevarea de organe, ţesuturi şi celule după deces. Acest card va fi completat de un alt card, deţinut de fiecare prestator de servicii medicale, astfel încât pacientul să poată fi identificat cu uşurinţă la accesarea serviciilor medicale. „Introducerea acestui card aduce un beneficiu atât pacienţilor, cât şi autorităţilor sanitare.

Pacientul va scăpa de birocraţie, pentru că nu va mai fi nevoit să prezinte adeverinţa eliberată de angajator cu privire la plata contribuţiei de sănătate. Pe de altă parte, autorităţile vor putea cunoaşte numărul de servicii care sunt accesate”, a apreciat ministrul Sănătăţii. Procedura de achiziţie a cardurilor este derulată de Imprimeria Naţională, începând cu 1 ianuarie 2011. Preţul cardului va fi de aproximativ 2 euro şi va fi suportat de asigurat. În paralel cu procedura de achiziţie derulată de Imprimeria Naţională, va fi dezvoltat sistemul informatic corespunzător. Distribuirea primelor carduri va avea loc cel mai probabil începând cu lunile august-septembrie 2011, iar durata estimată a emiterii tuturor cardurilor necesare tuturor asiguraţilor din România este de 14-15 luni.

Leave a Response