|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aproba nivelul taxelor şi tarifelor locale ce se vor aplica de la 1 ianuarie 2011 

• În cadrul ultimei şedinţe din acest an,

CJ Vâlcea va aproba nivelul taxelor şi tarifelor locale ce se vor aplica de la 1 ianuarie 2011

Joi, 23 decembrie, este programată să aibă loc ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea din anul 2010, şedinţă care va avea pe ordinea de zi zece proiecte de hotărâri sau informări, plus punctul „Diverse”. Concret, se vor discuta şi aproba următoarele: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a bugetelor unităţilor publice sanitare de interes judeţean, pe anul 2010; proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale;

proiect de hotărâre privind nivelul taxelor şi tarifelor locale ce se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2011; proiect de hotărâre privind scutirea la plată a penalităţilor de întârziere datorate de către CET Govora Râmnicu Vâlcea, ca urmare a neachitării la termen a redevenţei datorate bugetului propriu al judeţului; proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pe anul 2011.

Leave a Response