|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Centru regional de resurse culturale la Horezu 

Centru regional de resurse culturale la Horezu

Centrul de Asistenţă Rurală, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Institutul Intercultural Timişoara şi NIKU – The Norwegian Institute for Cultural Heritage, implementează în perioada aprilie 2009 – aprilie 2011 proiectul „Căminul Cultural – Actor principal al promovării patrimoniului cultural local în vederea dezvoltării comunitare”, finanţat de Guvernele Islandei, principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European. Obiectivul general al proiectului este de a creşte eficienţa şi calitatea serviciilor publice prestate de căminele culturale, fapt care duce la comunităţi rurale româneşti vii şi puternice, prin promovarea patrimoniului local ca sursă-cheie pentru cultură, pentru dezvoltarea turismului şi a spiritului antreprenorial cultural.

Principalele etape ale proiectului au oferit oportunitatea directorilor de aşezăminte culturale de a participa în mod gratuit la un program complex de formare, compus din două module:
formare de nivel mediu pentru 120 de persoane cuprinzând cursuri de management cultural, comunicare, animaţie culturală, identificarea şi promovarea moştenirii culturale, dezvoltarea turismului cultural etc. şi formare de nivel avansat pentru 40 de persoane cuprinzând cursuri de antreprenoriat şi planuri de afaceri, managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale, scrierea de proiecte, dezvoltarea de strategii locale. La încheierea cursurilor, în perioada 29 – 31 octombrie 2010, la Plopeni, în judeţul Prahova a avut loc certificarea cursului de management de proiect, precum şi evaluarea finală a programului de formare.

Tot atunci s-a stabilit înfiinţarea a şapte centre de resurse regionale pentru căminele culturale, corespunzătoare regiunilor de dezvoltare ale României. Judeţul Vâlcea (regiunea Sud Vest) este reprezentată de Constantin Iovan, directorul căminului din localitatea Horezu. Cele şapte centre de resurse regionale vor beneficia de echipamente gratuite (computer şi imprimantă), iar coordonatorii vor participa la o vizită de studiu de şapte zile în Norvegia, în perioada februarie – martie 2011, pentru un schimb de experienţă între promotorii culturali români şi norvegieni. Proiectul se va încheia printr-un Forum Naţional care va avea loc la sfârşitul lunii martie 2011 la Bucureşti, cu tema: „Provocările şi potenţialul de dezvoltare al zonelor rurale prin cultură”.

Leave a Response