|vineri, august 19, 2022
  • Follow Us!

11 milioane lei pentru modernizarea Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Băbeni 

• În cadrul unui proiect cu finanţare europeană,

11 milioane lei pentru modernizarea Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Băbeni

Marţi, 14 decembrie 2010, Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a organizat o conferinţă de presă pentru a prezenta proiectul „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Băbeni – judeţul Vâlcea”. Proiectul face parte din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

„Obiectivul general al proiectului este consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie; îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional din cadrul învăţământului special; creşterea numărului de elevi cu cerinţe educative speciale care participă la actul educaţional; creşterea numărului de persoane adulte participante la procesul educaţional special; prevenirea situaţiilor generatoare de marginalizare şi excluziune socială, pentru copii cu cerinţe educative speciale. Valoarea totală a proiectului este de circa 11 milioane lei, reprezentând costuri eligibile, costuri neeligibile şi TVA.

Valoarea totală eligibilă este de 8,46 milioane lei, din care 8,29 milioane lei – asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 173.498 lei – contribuţia locală la cheltuielile eligibile. Perioada de implementare este de 24 luni (26 octombrie 2010 – 25 octombrie 2012). Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: lucrări de consolidare şi modernizarea a corpului de clădire existentă (suprafaţă desfăşurată 1974 metri pătraţi); lucrări de extindere a centrului şcolar cu un corp nou de clădire cu funcţiunea internat, cu suprafaţa construită de 760 mp şi suprafaţă desfăşurată de 1745 mp cu instalaţii aferente; modernizarea a 1973 mp spaţii verzi de recreaţie din curtea şcolii şi 1065 metri pătraţi – teren de sport existent; echipamentele de specialitate achiziţionate (68 softuri şi 195 echipamente)”, a declarat Ion Cîlea. (P.C.)

Leave a Response