|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Primăria va aloca 1,1 milioane lei pentru exproprieri pe strada Aurelian Sacerdoţeanu 

• Dacă se aprobă în Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea,


Primăria va aloca 1,1 milioane lei pentru exproprieri pe strada Aurelian Sacerdoţeanu

 

Joi, 11 noiembrie 2010, este programată să aibă loc şedinţa extraodinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care are pe ordinea de zi 6 rapoarte şi proiecte de hotărâri. Concret, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: rectificarea bugetului local pentru anul 2010, a listei de investiţii pe total surse de finanţare şi a celei finanţate din fonduri externe nerambursabile; rectificarea bugetului pentru contul 50.02.40 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, pentru anul 2010”; punerea la dispoziţie a terenului pentru construcţia obiectivului de investiţii „Staţie de sortare a deşeurilor”, aferent proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea; acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz în favoarea SC CEZ Distribuţie SA pentru terenul în suprafaţă de 14 mp situat în strada Aranghel, aparţinând domeniului public al municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind situaţia juridică a imobilului Punct Termic 19, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu.

 

Tot în cadrul şedinţei Consiliului Local se va discuta şi asupra propunerii de redistribuire pe obiective a finanţării rambursabile în sumă de 20 milioane lei. Întrucât pentru obiectivele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile suma repartizată din împrumut pentru cofinanţare nu poate fi consumată în acest an, se propune ca aceasta să fie repartizată pentru completarea finanţării la proiectele „Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi Iustinian Marina” (1,088 milioane lei pentru achiziţie terenuri) şi „Centrul rezidenţial persoane de vârsta a III-a” (212.500 lei plată diferenţă producţie facturată).

 

Suma totală de 1,3 milioane lei se disponibilizează de la următoarele proiecte: 150.000 lei – „Arteră legătură între strada Ştirbei Vodă şi strada Morilor, inclusiv pod peste Olăneşti”, întârzierea se datorează contestării licitaţiei de atribuire contract execuţie; 174.789 lei – „Reabilitare şi modernizare clădire Colegiul Alexandru Lahovari”, întârzierea se datorează contestării licitaţiei de atribuire contract execuţie; 711.626 lei – „Extindere şi modernizare sisteme de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranţei publice”, procedura de achiziţie a echipamentelor şi de execuţie a lucrărilor se derulează în lunile noiembrie – decembrie 2010; 265.000 lei – „Pod peste râul Olăneşti în prelungirea străzii Carol I inclusiv legăturile cu Calea lui Traian şi strada Morilor”, procedura de achiziţie a execuţiei lucrărilor este în desfăşurare. (P.C.)


Leave a Response