|duminică, noiembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului şi-a redus “pretenţiile” faţă de operatorii de cablu 

Primăria Râmnicului şi-a redus „pretenţiile” faţă de operatorii de cablu

 

Consilierii locali au decis la sfârşitul lunii trecute completarea HCL nr. 111/2010, privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Râmnicu Vâlcea. Astfel, preţul pentru folosinţa de către furnizorii de reţele de comunicaţii autorizaţi, a canalizaţiilor subterane proprietatea municipiului, realizate în cadrul obiectivului de investiţii „Amenajare şi reabilitare Calea lui Traian” va fi de 0,08 euro/ml/lună, faţă de 0,18 euro.

 

În cadrul obiectivului de investiţii „Amenajare şi reabilitare Calea lui Traian” ce se derulează în prezent în municipiul Râmnicu Vâlcea, au fost finalizate lucrările de realizare a reţelei NETCITY, care va permite instalarea în subteran a reţelelor de comunicaţii prin cablu, amplasate în prezent aerian, pe stâlpii de iluminat public situaţi de-a lungul arterei principale ce străbate municipiul de la nord la sud, respectiv Calea lui Traian. 

 

Având în vedere că în următoarea perioadă urmează ca operatorii reţelelor de comunicaţii prin cablu să procedeze la dezafectarea cablurilor de pe stâlpii de iluminat public situaţi de-a lungul Căii lui Traian şi să instaleze elementele componente ale reţelelor în canalizaţiile subterane realizate de către municipiu în cadrul obiectivului de investiţii „Amenajare şi reabilitare Calea lui Traian” şi luând în considerare solicitările operatorilor autorizaţi de a reanaliza tarifele de închiriere aprobate prin HCL nr 111/2010, Primăria Râmnicului a decis să reducă preţurile. Cei de la primărie au comparat preţurile din alte oraşe ale ţării şi au văzut că acestea erau cu mult mai mici decât cele solicitate iniţial de consiliul local. Astfel, în Bucureşti tariful este de 0,085 euro/ml/lună, în Cluj Napoca – 0,09 euro/ml/lună, şi în Roman – 0,058 euro/ml/lună.


Leave a Response