|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Ocolul Silvic Stoiceni-Galicea a tăiat ilegal peste 465 mc de lemne din fondul de stat 

• O echipă de control a Ministerului Mediului şi Pădurilor a descoperit că

Ocolul Silvic Stoiceni-Galicea a tăiat ilegal peste 465 mc de lemne din fondul de stat

• paguba este de peste 3,3 miliarde lei vechi, iar sesizarea penală a fost transmisă Judecătoriei Râmnicu Vâlcea

Potrivit unui recent raport al Ministerului Mediului şi Pădurilor, în cursul anului 2009, inspectorii instituţiei respective au efectuat mai multe controale cu privire exploatarea şi tăierea ilegală a unor suprafeţe acoperite cu vegetaţie forestieră din judeţul Vâlcea. Cu această ocazie s-au efectuat verificări la şase ocoale silvice, prilej cu care a fost constatată tăierea ilegală a 526 mc de arbori, cu o valoare a pagubei create de 384.008 lei.

Tot în urma controalelor Ministerului Pădurilor au mai fost constatate următoarele aspecte: a fost transmisă o sesizare penală Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea, pentru tăierea ilegală a unui volum de 465,49 mc în fondul forestier, proprietate de stat, administrat de Ocolul Silvic Stoiceni, cu o valoare a pagubei create de 337.200 lei; a fost imputată în sarcina gestionarilor de cantoane suma de 46.759 lei, reprezentând contravaloarea a 59 mc masă lemnoasă tăiată ilegal din cantoanele ce le gestionează şi pentru care nu au putut depune acte justificative; s-au executat 134 controale de exploatare în parchetele contractate cu agenţi economici atestaţi în activitatea de exploatări forestiere, ocazie cu care, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 53 sancţiuni contravenţionale cu un cuantum al amenzilor aplicate de 15.000 lei.

Tot anul trecut s-au întocmit protocoale de colaborare privind prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri, a faptelor ilegale asociate din circulaţia, depozitarea prelucrarea primară şi comercializarea materialului lemnos, protocoale încheiate cu Direcţia Silvică Vâlcea şi Inspectoratul de Poliţie judeţean Vâlcea pentru anii 2009 şi 2010. În baza planurilor comune de acţiune stabilite cu aceste instituţii (în special cu IPJ Vâlcea) au fost efectuate acţiuni comune după cum urmează: 93 de acţiuni privind legalitatea circulaţiei materialului lemnos, ocazie cu care au fost aplicate 21 de sancţiuni contravenţionale, aplicându-se amenzi în cuantum de 23.000 lei (a fost confiscat, ca urmare a transportului fară documente legale de însoţire un volum de 27 mc material lemnos); 64 de acţiuni privind controlul legalităţii funcţionării instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi al depozitelor de materiale de construcţii, ocazie cu care au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor aplicate de 9.800 lei. De asemenea, a fost confiscat un volum de 32 mc material lemnos (cherestea răşinoase) material lemnos pentru care deţinătorii depozitelor nu au prezentat documente de provenienţă.

În cursul anului 2009, au fost verificate şi soluţionate 76 de sesizări transmise Ministerului Mediului, din care cinci au fost transmise de Guvern, 11 de la instituţii şi autorităţi publice locale, iar 60 au fost înaintate de persoane fizice. (N.T.)

Leave a Response