|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

în cadrul unui proiect european de 71.189 euro a fost realizată harta socială a Vâlcii 

În cadrul unui proiect european de 71.189 euro a fost realizată harta socială a Vâlcii

Fundaţia „Inimă pentru Inimă”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vâlcea – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, a derulat in perioada decembrie 2009 – noiembrie 2010 proiectul „Harta socială a judeţului Vâlcea – instrument de dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Vâlcea”, proiect finantat de guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale (Fondul ONG). Administratorul fondului în România este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Scopul principal al acestui proiect constă în armonizarea serviciilor sociale oferite de furnizori şi identificarea priorităţilor judeţene în domeniul protecţiei sociale prin elaborarea hărţii sociale judeţene.

Într-o primă etapă, echipa de cercetare constituită în cadrul proiectului a urmărit identificarea nevoilor specifice judeţului Vâlcea, precum şi cuantificarea dificultăţilor întâmpinate la nivel judeţean de către cei implicaţi în soluţionarea problemelor sociale cu care se confruntă beneficiarii. La finalul activităţii, rezultatul analizelor derulate s-a concretizat în „Raportul de evaluare a nevoilor la nivelul judeţului Vâlcea”.

A doua etapă, studiul serviciilor sociale la nivelul judetului Valcea, s-a bazat pe analiza tuturor informaţiilor disponibile despre acest sector, cum ar fi: cercetarea efectuată de firma specializată, legislaţia din domeniu, reglementările de la nivel naţional şi local, paşii necesari pentru autorizare, actorii identificaţi de pe piaţa serviciilor sociale din judeţul Vâlcea. Analiza s-a centrat asupra principalilor factori ce pot influenţa în viitor modalitatea de acţiune şi intervenţie a furnizorilor de servicii sociale (acreditaţi şi neacreditaţi).

Rezultatul celei de a doua etape a proiectului s-a concretizat în „Ghidul informativ al serviciilor sociale din judeţul Vâlcea” material ce cuprinde informaţii cu privire la fiecare furnizor de servicii sociale acreditat sau neacreditat: numele furnizorului de servicii, sigla, forma de organizare, misiunea, date de contact, respectiv, telefon, e-mail, persoana de contact, aria de acoperire, categoria de beneficiari căreia se adresează, documente ce trebuie să le prezinte beneficiarii când se adresează furnizorului, tipurile de servicii oferite. „Ghidul informativ al serviciilor sociale din judeţul Vâlcea” va avea şi o variantă online, ce va fi disponibilă pe site-ul organizaţiei şi al partenerului de proiect. Finanţarea nerambursabilă în cadrul proiectului este de 71.189 euro, Fundaţia „Inimă pentru Inimă” asigurând din fonduri proprii 10% din valoarea proiectului.

Leave a Response