|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

După relansarea producţiei industriale, exporturile au un trend ascendent 

• La nivelul judeţului Vâlcea,

După relansarea producţiei industriale, exporturile au un trend ascendent

Iată că reluarea timidă a creşterii producţiei industriale din Vâlcea are ca efect majorarea nivelului exportului realizat de agenţii economici din judeţ. Concret, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea, în ultima lună de raportare (iunie 2010) s-a realizat un nivel record de exporturi din ultimele 12 luni – peste 35,82 milioane euro, în condiţiile în care în luna iunie 2009 exporturile au fost de 28,8 milioane euro, iar în luna mai 2010 au fost de 33,2 milioane euro. În primele şase luni din acest an, agenţii economici din judeţul Vâlcea au realizat exporturi totale de circa 180,3 milioane euro, importuri de 121,85 milioane euro, ceea ce înseamnă un excendent de peste 58,5 milioane euro. Trebuie să mai spunem că potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea, Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru trimestrul II 2010 a fost de 114,7 miliarde lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu 0,5% faţă de trimestrul II 2009. Industria a fost ramura care a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate cu 5,9%. Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (0,7%) şi în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (0,8%). Reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii (8,3%), în activităţile de comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii (4,2%) şi în alte activităţi de servicii (2,7%). Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul II 2010 cererea internă a crescut cu 1,9%, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2009, pe seama creşterii volumului stocurilor din economie. Consumul final total s-a redus cu 0,7%, atât ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu 0,4% cât şi a volumului cheltuielii pentru consum final a administraţiilor publice care s-a diminuat cu 2%. Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (24,5%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (21,4%).

Leave a Response