|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

URBAN mai poate strânge gunoiul menajer până la data de 1 aprilie 2011 

• Nu este o păcăleală!

URBAN mai poate strânge gunoiul menajer până la data de 1 aprilie 2011

Având în vedere că pe data de 1 octombrie 2010 expira termenul limită până la care societatea Urban SA Râmnicu Vâlcea putea să mai presteze serviciul public de colectare a gunoiului, consilierii locali au aprobat în 30 septembrie (cu 24 de ore înainte de expirare) demararea procedurii de negociere pentru delegarea serviciului public de salubrizare, pentru o perioadă de şase luni, până la desemnarea noului operator prin licitaţie publică deschisă. Asta înseamnă că, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, SC Urban SA mai poate desfăşura acest serviciu până la data de 1 aprilie 2011.

Tot consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au desemnat-o pe consilerul local Preda Maria să facă parte din comisia de negociere pentru delegarea serviciului public de salubrizare a municipiului, ce va fi constituită prin dispoziţie a primarului Romeo Rădulescu.

Prin hotărârea nr. 168/30.06.2010, Consiliul Local a aprobat desfiinţarea de drept a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare încheiat cu SC URBAN SA, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, ca urmare a neachitării pentru o perioadă mai mare de trei luni a redevenţei. Potrivit prevederilor art. 20 din contractul respectiv, operatorul era obligat să asigure continuitatea prestării activităţii până la preluarea acesteia de către Primăria Râmnicului, dar nu mai mult de 90 de zile, perioadă care a expirat la data de 01.10.2010.

În temeiul art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 168/30.06.2010, s-a aprobat demararea procedurilor privind organizarea unei licitaţii publice deschise, în urma căreia să fie desemnat un alt operator al acestui serviciu public. Primăria, prin serviciile de specialitate, a întocmit Regulamentul servicului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 210/30.07.2010 şi a procedat la elaborarea documentaţiei de atribuire a serviciului, respectiv a caietului de sarcini, care a fost supus dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională şi ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare.

Astfel, Primăria Râmnicului a constatat că perioada de 90 de zile, în care operatorul a fost obligat să presteze serviciul, nu a fost suficientă pentru finalizarea procedurilor de licitaţie în vederea desemnării unui alt operator al serviciului, şi a decis adoptarea unor mărsuri, considerate urgente pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea. (P.C.)

Leave a Response