|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Tinerii ecologişti Green Days la Şcoala Goranu 

Tinerii ecologişti Green Days la Şcoala Goranu

    
„Cât de stearpă ar fi educaţia generaţiilor, dacă nu le putem arăta un colţ de natură nefalsificat, un petic de pământ cu înfăţişarea străbună a patriei .”

                                                           
Al. Borza

      Împăcarea cu natura, prietenia faţă de ea,  reprezintă singura şansă de supravieţuire a lumii în viitor. Ocrotirea naturii nu este o condiţie ori un simplu deziderat, ci o componentă a sufletului uman.

     Educaţia ecologică este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea noastră cu modalităţile de care avem nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de mediu. Activităţile ecologice pot ajuta copiii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.

    În cadrul programului “Tineri în acţiune”, care prevede ecologizarea Parcului Naţional Cozia,voluntari din Spania , Turcia , Franţa , Germania, Polonia şi Uruguay au vizitat mai multe şcoli din municipiul  Rm. Vâlcea. Au fost primiţi cu bucurie şi de micuţii ecologişti SANTERRA ai Şcolii cu clasele I-VIII Goranu . Cei 16 voluntari au „predat”  lecţii gratuite despre ecologie, natură şi turism. Împreună cu cei mici au efectuat frumoase colaje ecologice , s-au jucat , au cântat şi au ecologizat zona şcolii.

Ecologiştii Santerra au povestit noilor prieteni că aceste acţiuni se desfăşoară permanent şi au  ca obiectiv principal igienizarea şcolii pentru crearea condiţiilor favorabile unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic, socio-moral.

    Pornind de la ideea că şcoala trebuie să fie un loc în care toată lumea se gândeşte la binele celorlalţi şi la un viitor cât mai bun şi mai curat, voluntarii Green Days arată că toţi elevii trebuie familiarizaţi cu problemele de mediu şi cu normele de ecologizare întrucât vor deveni adulţii de mâine,responsabili de mediul în care vor trăi. Toţi trebuie încurajaţi să iniţieze diferite activităţi ecologice în şcolile şi comunităţile în care trăiesc.

    Consilier educativ, Maria Ohîi

Leave a Response