|marți, noiembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Şeful Obştii Brad-Clocotici ţine şedinţe ilegale ale acţionarilor şi îşi “trage” din banii asociaţiei 

• Ion Toader din comuna Racoviţa susţine că

Şeful Obştii Brad-Clocotici ţine şedinţe ilegale ale acţionarilor şi îşi „trage” din banii asociaţiei

Ion Toader, din comuna vâlceană Racoviţa, este nemulţumit că din anul 1998, de la constituirea Obştii „Brad Clocotici Vatră Sat” din aceeaşi localitate, şi până în prezent nu a primit nici un fel de dividende sau alte beneficii financiare cu toate că asociaţia a obţinut profituri consistente în ultimii ani. Ion Toader îl acuză în special pe preşedintele obştii, Ion Tănase, de faptul că şi-a însuşit ilegal mai multe sume de bani fără să aibă acordul tuturor membrilor asociaţiei şi fără să prezinte situaţii detaliate ale cheltuielilor efectuate de conducerea obştii.

De peste 12 ani, Ion Toader deţine circa 1,5 hectare (pădure plus teren arabil) în cadrul Obştii „Brad Clocotici Vatră Sat”, iar acum ar fi trebuit să primească o sumă de bani sub formă de dividende având în vedere că, în cursul anului 2009, obştea a obţinut un profit de circa 10.000 euro. Numai că acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi. În pus, Ion Toader îl mai acuză pe preşedintele Ion Tănase că şi-a „tras” un salariu gras fără să aibă aprobarea adunării generale a acţionarilor, conform statutului. De asemenea, Ion Tanase este acuzat că a vândut lemne fără aprobarea comitetului de conducere, încălcând flagrant articolele 24 şi 25 din statutul Obştii „Brad Clocotici Vatră Sat”.

Drept urmare, Ion Toader l-a dat în judecată pe preşedintele Obştii „Brad Clocotici Vatră Sat”, Ion Tănase, solicitând instanţei anularea hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor din datele de 20 iunie şi 27 iunie 2010.

„Şedinţa acţionarilor din 20 iunie a fost ilegală pentru că au fost încălcate în mod flagrant prevederile statutare şi legile din România. Concret, adunarea generală a acţionarilor din 20 iunie a fost extraordinară, însă potrivit articolului 18 din statutul obştii, convocarea trebuia făcută de preşedintele obştii, la cererea a cel puţin 33% din moşneni. Însă, acest lucru nu s-a întâmplat. Adunarea generală s-a ţinut fără a se întocmi un convocator care să ateste faptul că 33% din membrii obştii au cerut organizarea acestei adunări.

Vechiul consiliu de administraţie al obştii şi-a dat demisia, astfel că Ion Tănase nu mai putea organiza această adunare generală întrucât mandatul său a expirat încă din luna aprilie 2010. În plus, Ion Tănase nu a adus la cunoştinţa moşnenilor ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor şi nici nu a publicat într-un ziar cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţa propriu-zisă, aşa cum prevede articolul 19 din statut. Întrucât la data de 20 iunie s-au prezentat doar doi moşneni, adunarea generală a fost reprogramată pentru data de 27 iunie.

Numai că la această dată, în mod ilegal şi nestatutar, Ion Tănase a ales un nou consiliu de administraţie. Spun asta pentru că Ion Tănase este doar preşedinte al Obştii Brad Clocotici Vatră Sat, dar nu este acţionar şi nici nu este proprietar de terenuri în cadrul asociaţiei. La fel, ceilalţi patru cetăţeni care au fost aleşi să facă parte din consiliul de administraţie nu sunt membri în cadrul obştii. Pentru aceste motive, solicit anularea deciziilor celor două adunări generale ale acţionarilor”, menţionează printre altele Ion Toader în solicitarea adresată Judecătoriei Brezoi.

(Petre Coman)

Leave a Response