|marți, noiembrie 29, 2022
  • Follow Us!

SC Vlăsia SRL va relua furnizarea laptelui şi cornului începând din 25 octombrie 

• Consiliul Judeţean Vâlcea a decis să respecte legea

SC Vlăsia SRL va relua furnizarea laptelui şi cornului începând din 26 octombrie

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Dumitru Persu, preşedintele comisiei de evaluare, a prezentat săptămâna trecută, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Vâlcea stadiul derulării Programului „Lapte şi corn” şi a programului de încurajare a a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010-2011 în judeţul Vâlcea. „În data 19 iunie, am iniţiat procedura de achiziţie a contractului de furnizare, prin publicarea în SEAP a anunţului de participare, cu transmitere inclusiv la Jurnalul Uniunii Europene.

Pentru asigurarea unei transparenţe totale, anunţul privind achiziţia produselor lactate şi de panificaţie, precum şi a merelor, s-a publicat şi în presa locală. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 5 august, la sediul autorităţii contractante, Consiliul Judeţean Vâlcea. La procedura de licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică, au fost depuse trei oferte. Comisia de evaluare, numită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, a analizat şi verificat ofertele în cadrul celor şase şedinţe de evaluare. Pentru etapa finală de licitaţie electronică, s-au calificat doi ofertanţi.

Preţurile rezultate ca urmare a finalizării acestei etape, au fost: 0,68 lei pe pachet lapte-corn, preţ licitat de SC Vel Pitar SA; 0,8 lei pe pachet lapte-corn, preţ licitat de SC Vlăsia SRL, faţă de 0,94 lei/pachet, care reprezintă preţul de pornire. În timpul etapei de derulare a licitaţiei electronice, SC Vlăsia SRL a depus contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti, prin care s-a solicitat anularea proceselor verbale de evaluare, a raportului intermediar privind calificarea ofertanţilor în etapa de licitaţie electronică şi a raportului de atribuire a contractului.

Potrivit legii, în cazul primirii unei contestaţii de către CNSC sau de către prima instanţă de judecată, pentru care nu s-a luat act de renunţare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după pronunţarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau după pronunţarea hotărârii în primă instanţă, dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare”, a menţionat Dumitru Persu.

Prin Decizia nr. 4946/C6/5393, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a dispus următoarele: a admis în parte contestaţia depusă de SC Vlăsia SRL; a anulat Raportul intermediar nr. 8713/19.08.2010 privind calificarea ofertanţilor pentru etapa finală de licitaţie electronică şi actele subsecvente acestuia; a dispus continuarea procedurii de atribuire de la etapa de evaluare a ofertelor, inclusiv cu verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a criteriilor de calificare, în considerarea celor reţinute în motivare.

CJ Vâlcea a trebuit să aştepte 11 zile

Având în vedere caracterul obligatoriu şi executoriu al Deciziei CNSC nr. 4946/C6/5393, comisia a procedat la reevaluarea şi reanalizarea ofertelor, luând în considerare aspectele reţinute de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în motivarea deciziei. Urmare reevaluării, comisia a declarat ca fiind inacceptabilă oferta depusă de SC Vel Pitar SA în asociere cu SC Sole Mizo România SRL, după care a fost reluată etapa finală de licitaţie electronică cu singurul ofertant calificat, SC Vlăsia SRL.

Preţul de pornire al SC Vlăsia SRL, a fost de 0,94 lei (preţ/unitate de produs lapte corn fără TVA) conform ofertei financiare depuse iniţial, preţ maximal. Preţul rezultat după finalizarea licitaţiei electronice conform clasamentului transmis de SEAP, a rămas neschimbat. Potrivit Raportului final nr. 10826/14.10.2010, comisia a hotărât atribuirea contractului, ofertantului SC Vlăsia SRL, la preţul de 0,94 lei/pachet lapte-corn.

Conform prevederilor OUG nr. 34/2006, contractul poate fi încheiat numai după împlinirea termenului de aşteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. În situaţia în care nu vor fi depuse alte contestaţii, având în vedere că data comunicării rezultatului procedurii este 14.10.2010, contractul se va încheia în data de 25 octombrie 2010, dată la care va începe furnizarea pachetului lapte-corn în reţeaua şcolară.

Directoarea Murăruş l-a dezinformat pe prefect

În cadrul aceleiaşi şedinţe a Colegiului Prefectural, au mai prezentat puncte de vedere referitoare la desfăşurarea Programului „Lapte şi Corn“ în judeţul Vâlcea şi Laura Dinţoi, director al Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Vâlcea şi Maria Murăruş, director al Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea. Şefa OJPC a arătat că în anul şcolar 2009 – 2010 nu au fost depistate deficienţe în ceea ce priveşte desfăşurarea distribuţiei de lapte şi corn în şcolile vâlcene. Pe adresa instituţiei au sosit mai multe reclamaţii anonime împotriva societăţii Vlăsia, care nu s-au confirmat în urma verificărilor în teren.

De altfel, la dosarul de licitaţie de la Consiliul Judeţean Vâlcea există  o recomandare a OJPC Vâlcea, privitoare la activitate ireproşabilă a SC Vlăsia SRL din Piteşti. Directoarea DSP, Maria Murăruş, a dat cu bâta-n baltă demostrând că a venit nepregătită la şedinţa Colegiului Prefectural. Murăruş l-a dezinformat pe prefect, spunându-i că SC Vlăsia SRL a distribuit anul trecut şi brânză topită, produs care nu a fost de calitate. Fals! Societatea argeşană a distribuit doar lapte UHT, nicidecum brânză topită.

O bilă neagră pentru directoarea DSP! Într-adevăr, în judeţ a fost distribuită şi brânză topită la elevi, dar în localităţile care şi-au organizat singure licitaţia pentru distribuţia produselor – lapte şi corn. Mai mult decât atât, deţinem informaţii că în respectivele localităţi s-au distribuit produse, care nu sunt de calitate şi nu sunt conforme cerinţelor din caietul de sarcini. Vă sugerăm să verificaţi această informaţie, domnule prefect.

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Vâlcea a dovedit că vorbeşte „din auzite“. Acesta a spus că în anul şcolar precedent au fost situaţii când şoferii firmei de distribuţie au lăsat lăzile cu produse la uşile şcolilor fără să discute cu cineva. O mare gogoriţă! Nu avea cum să se întâmple aşa ceva, având în vedere că toate avizele de distribuţie sunt semnate de responsabili din cadrul fiecărei şcoli.

De ce Vel Pitar nu lucrează cu producători de lactate cu renume?

Vicepreşedintele CJ Vâlcea, Dumitru Persu, a făcut un lobby înverşunat societăţii vâlcene SC Vel Pitar SRL. Persu a susţinut această firmă până-n pânzele albe, călcând în picioare, în calitatea sa de preşedinte al comisiei de licitaţie, şi prevederile legale (aşa cum reiese din decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor). Bineînţeles că noi credem că oficialul vâlcean a făcut aceste demersuri…dezinteresat.

Dar aceasta este treaba altor instituţii cu atribuţii juridice. Totuşi, domnule Persu, dacă societatea Vel Pitar este pentru domnia voastră „alfa şi omega“ în domeniul respectării legalităţii şi standardelor de calitate, de ce nu a fost în stare să vină în asociere pentru produsul lapte cu o societate de prestigiu din România şi a trebuit să apeleze la o firmă fantomă din Ungaria? SC Vlăsia SRL lucrează de ani de zile în asociere cu firme de renume, precum Dorna şi Simultan, care distribuie lapte în 27 de judeţe din România.         

Leave a Response