|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Fiscul adaptează formularele de plată a contribuţiilor sociale, pentru veniturile din drepturi de autor 

Fiscul adaptează formularele de plată a contribuţiilor sociale, pentru veniturile din drepturi de autor

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat Proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF pentru completarea OPANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Proiectul este publicat şi poate fi consultat pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislaţie/Transparenţă decizională, din prima pagină, meniul superior.

Angajatorii şi entităţile asimilate acestora declară obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, stabilite prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, prin completarea şi depunerea formularului 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate  pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Prin art. II al OUG nr. 82/2010 au fost modificate prevederile art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. Astfel, prin art. III alin. (2) din OUG nr. 58/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-a prevăzut că, pentru veniturile realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Codul Fiscal şi/sau veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

Alin. (13) al aceluiaşi articol stabileşte că prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, respectiv a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, precum şi sancţiunile corelative în cazul nerespectării acestora se aplică în mod corespunzător şi plătitorilor de venit.

De asemenea, ordonanţa prevede că aceste contribuţii individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj se virează în conturi distincte stabilite cu această destinaţie şi că prevederile se aplică pentru veniturile obţinute ulterior intrării în vigoare a acesteia, respectiv după data de 10 septembrie 2010.

Având în vedere prevederile sus menţionate, este necesară atât completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cât şi a instrucţiunilor de completare a formularului 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”.

Proiectul de ordin propune completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale cu următoarele poziţii, reţinute la sursă, potrivit legii, de plătitorii de venit: 
- contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială;
- contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială.
*
Proiectul, de asemenea, poate fi consultat la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.

Sugestiile, propunerile sau opiniile referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr. 52/2003”, astfel:
• prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
• electronic la adresa de mail: [email protected];
• prin fax la numărul: 0213.199.857.

Obligaţii declarative cu termen în luna octombrie 2010

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, în luna octombrie 2010, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.
 
Până la 7 octombrie 2010:
 – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna septembrie 2010 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.
 
Până la 10 octombrie 2010:
 – Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană, 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2296/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.
 
Până la 15 octombrie 2010:
– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie 2010, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010.
 
Până la 25 octombrie 2010:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2010, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2010, formular 102. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2010, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 2.245/2010;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, formular 301. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 75/2010;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2010, formular 224. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007;

– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), formular 104, pentru trimestrul III 2010. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008.

Leave a Response