|marți, noiembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Delta ACM goleşte buzunarele râmnicenilor 

Firma de casă a mafiei portocalii

 

Delta ACM goleşte buzunarele râmnicenilor

 

Joi, 28 octombrie 2010, au fost multe discuţii aprinse între consilierul PNL, Eduard Vârlan, şi primarul Romeo Rădulescu la proiectul privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a 10 blocuri de locuinţe cuprinse în programul pentru anul 2010. 

 

Chiar în timpul şedinţei, Eduard Vârlan a declarat următoarele: „Domnule primar, trebuie să le spuneţi râmnicenilor că timp de patru ani, reabilitarea termică va fi făcută de o singură firmă – Delta ACM. Vrem să ne daţi şi nouă, consilierilor liberali, acordul cadru de furnizare, să ne daţi şi nouă hotărârea prin care s-a aprobat caietul de sarcini! În caz contrar, vom vota împotrivă.”   

 

Totuşi, chiar cu votul împotrivă al consilierilor opoziţiei, propunerea de avizare pentru izolarea termică a 10 blocuri de locuinţe a trecut în forma promovată de primărie. Astfel, vor fi reabilitate termic blocuri de pe străzile Calea lui Traian, Matei Basarab, Rapsodiei, şi Regina Maria.

 

Pentru implementarea programelor locale privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, primarii municipiilor în a căror responsabilitate revine coordonarea programelor locale, în calitate de autorităţi contractante, realizează într-o primă etapă, inventarierea blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 şi înştiinţează asociaţiile de proprietari din blocurile inventariate, asupra posibilităţii de înscriere în programul local. 

 

Această primă etapă a fost parcursă de Primăria municipiului prin Direcţia Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală, în baza prevederilor OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a ursor clădiri de locuit multietajate. „În funcţie de criteriile de selecţie stabilite prin normele metodologice de aplicare a Ordonanţei nr. 174/2002 actualizată, precum şi de dovada existenţei unor sume de bani cu această destinaţie in fondul de reparaşi al asociaţiilor, a fost întocmită o listă de priontăţi pentru finanţarea cheltuielilor privind execuţia lucrărilor de reabilitare termică pentru anul 2010. 

 

Finanţarea elaborării documentaţiei de proiectare se asigură din bugetele locale ale unităţilor admimstrativ-teritoriale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, iar finanţarea lucrărilor de intervenţie se asigură astfel: 50% din alocaţie de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale sau din alte surse legal constituite; 20% din fondul de reparaţii a asociaţiei de proprietari sau din alte surse legal constituite. 

 

În îndeplinirea obligaţiilor şi răspunderilor ce revin autorităţilor publice locale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, consiliul local a aprobat prin HCL nr. 172/2020 programul local multianual privind creşterea performantei energetice pentru un număr de 81 de blocuri de locuinţe din municipiul Rm. Vâlcea”, se spune în raportul de specialitate al Primăriei Râmnicului. (N.T.)

Leave a Response