|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea va rectifica din nou bugetul propriu şi lista de investiţii 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,


Consiliul Judeţean Vâlcea va rectifica din nou bugetul propriu şi lista de investiţii

 

Vineri, 29 octombrie, este programată şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 15 proiecte de hotărâri sau informări plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, printre propunerile incluse pe ordinea de zi se numără: rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetului Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice, pe anul 2010; stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în baza cărora se evaluează în lei, arenda, exprimată în natură, pentru anul 2011; 

 

modificarea destinaţiei unor sume repartizate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 21 din 25 martie 2010 şi repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale; 

 

asocierea judeţului Vâlcea cu localităţi din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei Intercomunitare pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea; mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA” Vâlcea să aprobe primirea în asociaţie a Municipiului Râmnicu Vâlcea, modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei şi semnarea actului adiţional la acestea; aprobarea acordului cadru de colaborare pentru implementarea proiectul „Români pentru români, prin România”; 

 

aprobarea avizelor unice nr. 2 şi 3 din 14 octombrie 2010 ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, pentru documentaţiile de urbanism din Milcoiu şi Lădeşti şi regulamentele locale de urbanism; actualizarea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011, în judeţul Vâlcea; modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 111 din 30 septembrie 2010, referitoare la încetarea calităţii de membru şi numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; 

 

modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005; numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, ca membri, în consiliile de administraţie ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni şi Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bistriţa; informare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, în trimestrul III, anul 2010.


Leave a Response