|marți, noiembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali vor aproba nivelul impozitelor şi taxelor pentru 2011 

Consilierii locali vor aproba nivelul impozitelor şi taxelor pentru 2011

Marţi, 12 octombrie 2010, este programată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care are pe ordinea de zi 7 proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Concret, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011; raport şi proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea” a terenurilor pentru construcţia, extinderea sau reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia; raport şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui imobil – teren;

raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Promovarea potenţialului turistic ecleziastic al municipiului Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre phvind aprobarea proiectului „Promovarea potenţialului turistic cultural şi de agrement al municipiului Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 9692 din 2002 încheiat între Consiliul Local şi CET Govora; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului public de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response