|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Conferinţă internaţională de criogenie organizată la Călimăneşti 

Conferinţă internaţională de criogenie organizată la Călimăneşti

În perioada 13-15 octombrie 2010, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea organizează Conferinţa Internaţională „Progrese în Criogenie şi Separarea Izotopilor” în staţiunea Călimăneşti-Căciulata. 
Aflată la a XVI-a ediţie, conferinţa naţională cu participare internaţională, organizată sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică are ca principal obiectiv prezentarea celor mai noi realizări ştiinţifice în domeniul criogeniei, proceselor izotopice, energeticii nucleare, hidrogenului şi aplicaţiilor lui. 


Specialiştii în cercetare îşi dau întâlnire la Călimăneşti

Organizată cu participarea ştiinţifică a Universităţii din Piteşti şi a Universităţii din Craiova, conferinţa reprezintă un prilej pentru schimbul de idei şi experienţă între cercetătorii români şi străini pe domenii de interes comun. La conferinţă vor participa (estimativ) 220 de persoane, 193 din ţară şi 27 din străinătate (Germania, Franţa, Polonia, Canada, SUA, Bulgaria, Portugalia, Belgia, Rusia). Organizatorii estimează că vor fi reprezentate 14 universităţi din ţară, 18 institute; dintre care 11 Institute Naţionale de Cercetare Dezvoltare, 3 organizaţii non-guvernamentale, dintre care trei de interes public, dar şi 11 operatori economici şi 15 universităţi din străinătate. În cadrul conferinţei „Progrese în Criogenie şi Separarea Izotopilor”, se va face prezentarea, diseminarea şi promovarea celor mai recente realizări în domeniul tematicii conferinţei pe plan naţional si pe plan European/internaţional.

Prezentarea rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul Programului Cadru VII al Uniunii Europene – direcţia EURATOM/EFDA-JET; EFDA-ITER cu privire la dezvoltarea tehnologiilor pentru separarea izotopilor hidrogenului este de asemenea la loc de cinste. La Călimăneşti se vor amenaja
vitrine expoziţionale cu produse şi tehnologii realizate recent de institut în cadrul Programului Nucleu de C-D, Planului Naţional de C – D şi Inovare II şi Programelor Internaţionale. Conducerea institutului are în vedere şi promovarea rezultatelor si produselor obţinute la INC-DTCI-ICSI Râmnicu Vâlcea: echipamente pentru vid înalt, sisteme de pompaj, instrumentaţie de măsură şi control a vidului, echipamente şi instrumentaţie pentru procesele criogenice, gaze pure şi amestecuri de gaze cu utilizări în tehnică, la aparatura analitică şi la suduri în mediu controlat, etaloane de apă grea şi de apă cu conţinut sărăcit în deuteriu, care are aplicaţii deosebite în cercetările medicale, biologice şi în industria farmaceutică.

Importantă, în opinia specialiştilor de la ICSI Râmnicu Vâlcea este realizarea schimburilor de idei, de informaţii ştiinţifice între participanţii la conferinţă din ţară si din străinătate şi strângerea legăturilor ştiinţifice dintre cercetători şi specialişti atât pe plan intern cât şi pe plan extern. În plenul conferinţei vor fi prezentate şi difuzate materiale scrise cu privire la obiectivele Programului Cadru 7 al Uniunii Europene şi în special la priorităţile tematice pentru care se întreprind eforturi de promovare şi formare a unor parteneriate între ICSI Râmnicu Vâlcea, alte institute de C-D din ţară si cercetători străini.

Este importantă de asemenea dezvoltarea eforturilor de integrare a cercetătorilor şi specialiştilor din ţară în activităţi ştiinţifice internaţionale, expunerea unor produse şi materiale publicitare ale unor firme şi societăţi comerciale româneşti care sunt partenere ale ICSI Râmnicu Vâlcea în domenii de interes comun şi selecţia unor produse şi tehnologii ca rezultate ale activităţii proprii de cercetare – dezvoltare, în vederea participării institutului sub coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică la manifestările expoziţionale interne şi internaţionale.

Problematica mediului şi ridicării calităţii vieţii are o importanţă deosebită în tematica conferinţei, în special prin prisma alinierii României la standardele europene. Sunt vizate dezvoltarea studiilor de impact asupra mediului, elaborarea bilanţurilor de mediu şi realizarea evaluărilor de risc. Au demarat şi strategii de monitorizare a poluării aerului în zonele urbane, utilizând metode moderne, de tipul sistemelor informatice geografice (GIS).

Prin strategia pe termen mediu şi lung, INC-DTCI – ICSI Râmnicu Vâlcea a procedat la focalizarea eforturilor către satisfacerea cerinţelor economice şi sociale ale României printr-o serie de direcţii prioritare, una dintre ele referindu-se la Mediu şi Calitatea Vieţii. În acest context şi ca urmare a apartenenţei României la Comunitatea Europeană, INC-DTCI – ICSI Râmnicu Vâlcea a dezvoltat sistemul procedural conform normelor metodologice naţionale şi europene, pentru constituirea băncii de date analitice şi cazierului vinicol anual.

Centrul de hidrogen, ultima realizare

Ultima realizare importantă a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea este crearea celui mai mare laborator de temperaturi scăzute pentru aplicaţii criogenice din Europa, o investiţie în valoare de 50 de milioane de lei, din fonduri europene. ICSI are ca activitate verificarea şi îmbunătăţirea tehnologiilor de separare a apei grele şi a tritiului. „Am depus un proiect pe Programul Operaţional Sectorial «Creşterea competitivităţii economice» şi am obţinut o finanţare de 50 de milioane lei.

Cu banii vom realiza cel mai mare centru de Criogenie din Europa”, a declarat Ioan Ştefănescu directorul general al ICSI. Aprobarea finanţării a fost semnată marţi, la Bucureşti, de conducerea institutului, în prezenţa premierului Boc, Proiectul fiind denumit „Cryo-Hy: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a ICSI prin crearea unui laborator la temperaturi scăzute pentru aplicaţii energetice ale fluidelor criogenice”. În 25 de luni, la ICSI Râmnicu Vâlcea se va realiza un laborator de temperaturi scăzute pentru aplicaţii criogenice. „Prin acest laborator se va majora şi capacitatea de frig a instalaţiei pilot de separare a tritiului – element indispensabil în funcţionarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

Laboratorul de criogenie va deveni cel mai mare din Europa. ICSI va dezvolta parteneriate cu mai multe state din Uniunea Europeană în domeniul cercetării. Este unul dintre cele mai importante proiecte ale noastre şi va contribui la creşterea aportului României, prin institutul nostru, la realizarea primului reactor de fuziune nucleară de la Cadarache, Franţa. ICSI va fi cel mai important centru de cercetări criogenice din Europa”, a precizat Ioan Ştefănescu.

Leave a Response