|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Bonificaţia de 10% se acordă numai persoanelor fizice din Râmnicu Vâlcea 

• Din 2011, la plata impozitelor pe clădiri, terenuri şi maşini,

Bonificaţia de 10% se acordă numai persoanelor fizice din Râmnicu Vâlcea

Marţi, 12 octombrie 2010, consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au aprobat nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local aplicabile de la 1 ianuarie 2011. În principal, cotele procentuale pentru calculul impozitelor şi taxelor locale pentru anul viitor se menţin la aceleaşi valori ca şi în anul 2010.

Tot Consiliul Local a aprobat nivelul bonificaţiei de care pot beneficia contribuabilii care plătesc până la data de 31 martie inclusiv, obligaţiile calculate pentru întregul an la impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport. Astfel, pentru anul 2011 s-a decis menţinerea bonificaţiei de 10% însă numai contribuabililor persoane fizice care-şi achită anticipat până la 31 martie inclusiv, obligaţiile calculate pentru întregul an la impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport.

Termenele pentru plata obligaţiilor către bugetul local constând din impozite, taxe şi alte sume calculate avându-se în vedere nivelurile stabilite şi aprobate pentru anul 2011 sunt: impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport se datorează anual şi se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, atât de persoanele fizice cât şi de persoanele jundice (în condiţiile în care impozitul anual cumulat datorat de persoane fizice şi persoane juridice este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plăteşte integral până la primul termen de plată);

taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se achită anticipat eliberării acestora; taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, pentru deţinere şi utilizare de vehicule lente se achită până la 31 martie a anului fiscal 2011; taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii; impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul; taxa hotelieră se achită lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa;

taxele instituite de consiliul local în baza prevederilor art. 283 din Legea nr. 571/2003 se achită anticipat efectuării serviciilor sau eliberării documentelor; taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean se plăteşte lunar până în ultima zi lucrătoare; taxele de urgenţă se achită anticipat eliberării actelor administrative; taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor; tarifele pentru servicii, despăgubirile şi amenzile stabilite prin hotărâri ale consiliului local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea. (P.C.)

Leave a Response