|marți, noiembrie 29, 2022
  • Follow Us!

APAVIL a preluat sistemele de apă şi canalizare din Drăgăşani şi Voineasa 

APAVIL a preluat sistemele de apă şi canalizare din Drăgăşani şi Voineasa

Potrivit unui raport de activitate al reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA, începând cu data de 01.09.2010 s-a preluat sistemul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare din municipiul Drăgăşani, cu un efectiv de 60 salariaţi, iar cu data de 20.09.2010 sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din comuna Voineasa, cu un efectiv de 9 salariaţi.

Tot conformt aceluiaşi document, componenţa Consiliului de Administraţie de la SC Apavil SA este următoarea: Constantin Marinescu, numit în funcţia de administrator şi preşedinte al consiliului de administraţie prin Hotărârea AGA nr. 3 din 04.05.2009; Ion Iorgu, Elena Verzea, Dumitru Ţârdea şi Valentin Ciocan – membri.

La sfârşitul lunii septembrie, Consiliul Judeţean Vâlcea s-a reunit într-o şedinţă ordinară pentru a-l împuternici pe reprezentantul CJ Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA Vâlcea fuziunea dintre SC Apavil SA şi SC Acvarim SA Râmnicu Vâlcea. În urmă cu trei săptămâni, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a făcut acelaşi lucru. Fuziunea se va realiza prin absorbţia SC Acvarim SA de către SC Apavil SA.

Tot în cadrul şedinţei CJ Vâlcea, s-a aprobat propunerea de împuternicire a reprezentantului Judeţului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Apavil SA actul constitutiv al operatorului regional care va cuprinde şi prevederile din protocolul privind promovarea şi implementarea proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Vâlcea”. În fine, cu acelaşi prilej au mai fi desemnaţi doi membri ai Consiliului Judeţean Vâlcea care să reprezinte în consiliul de administraţie a operatorului regional.

Leave a Response