|marți, noiembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Achiziţionarea Clinicii din Călimăneşti s-a oprit în… incompetenţa unor funcţionari 

Achiziţionarea Clinicii din Călimăneşti s-a oprit în… incompetenţa unor funcţionari

Luna trecută, senatorul PSD Laurenţiu Coca a formulat o interpelare pe care a adresat-o Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în care se solicita ajutor financiar în vederea achiziţionării imobilului (clădire şi teren), situat în oraşul Călimaneşti, în care funcţionează Clinica de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Călimaneşti. „În prezent secţia funcţionează cu 90 paturi, cu laborator propiu, radiologie, bază de tratament, cantină propie, 56 salariaţi din care 6 medici şi 30 asistente.

În anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată şi completată prin Titlul I din Legea nr.247/2005, privind reforma în domeniile propietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, imobilul a fost retrocedat foştilor propietari. Consiliul Judeţean Vâlcea nu dispune de alte spaţii care ar putea fi amenajate cu destinaţia de clinică, cu atât mai mult cu cât, actuala locaţie este singura care poate asigura efectuarea unui serviciu medical de calitate.

Având în vedere cele menţionate, vă rugăm domnule ministru, deoarece la ora actuala Consiliul Judeţean nu dispune de fondurile necesare, de achiziţie a imobilului situat în oraşul Călimaneşti, să ne sprijiniţi pentru alocarea sumei de 3.870.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010”, se precizează printre altele în interpelarea senatorului vâlcean.

Documentaţia a fost retrimisă la CJ Vâlcea

În data de 4 octombrie a venit şi răspunsul de la Ministerul Administraţiei şi Internelor: „În luna august a anului 2010 Consiliul Judeţean Vâlcea şi Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea au înaintat Ministerului Administraţiei şi Internelor un proiect de hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 3.870 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2010 în vederea achiziţionării imobilului (clădire şi teren) în care funcţionează Clinica de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Călimăneşti din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

Analizând documentaţia anexată proiectului de act normativ anterior menţionat s-a constatat că nu au fost ataşate documentele care să facă dovada îndeplinirii prevederilor legale referitoare la alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului, iar instituţia noastră a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea să ataşeze aceste documente proiectului de hotărâre şi notei de fundamentare, pentru a fi îndeplinite, astfel, condiţiile necesare pentru promovarea proiectului de referinţă.

În context, se impune a fi evidenţiat faptul că Ministerului Administraţiei şi Internelor îi revine doar obligaţia de a promova, cu respectarea procedurii legale, proiectele de acte normative elaborate de instituţiile prefecţilor şi de consiliile judeţene, urmând ca, din punctul de vedere al conformităţii şi oportunităţii, solicitările să fie analizate de Ministerul Finanţelor Publice”.

Leave a Response