|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Puciul pus la cale de PCC va eşua, iar Constantin Roibu va rămâne director general 

• Şedinţă a acţionarilor extrem de tensionată la SC Oltchim SA

Puciul pus la cale de PCC va eşua, iar Constantin Roibu va rămâne director general

• în cadrul şedinţei AGA de luni, 27 septembrie, preşedintele Consiliului de Administraţie al Oltchim îşi va prezenta punctul său de vedere faţă de motivele invocate de PCC

Nicu Trandafir

Securistul polonez Wojciech Zaremba, de la compania Petro Carbo Chem SE, pregăteşte un puci murdar în toată regula la şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA care va avea loc luni, 27 septembrie 2010. Spunem asta pentru că fostul securist şi-a adunat o armată de avocaţi pentru a pune la cale debarcarea din funcţia de director al SC Oltchim SA a lui Constantin Roibu, o tentativă care a mai eşuat de două ori în anii trecuţi.

Acum, cei de la PCC au venit din nou cu această propunere, în încercarea de a destabiliza activitatea SC Oltchim SA şi de a arunca o umbră de îndoială asupra managementului societăţi chiar în momentul în care este aproape gata revizia instalaţiilor de la Arpechim Piteşti. Oricum, intenţia PCC nu are cum să aibă sorţi de izbândă pentru că acţionarul majoritar al SC Oltchim SA – Ministerul Economiei – a anunţat că îl va susţine în continuare pe Constantin Roibu în fruntea celei mai mari societăţi din Vâlcea. Deja, reprezentantul ministerului în AGA de la SC Oltchim SA a primit mandat să respingă propunerea de revocare a directorului general Constanin Roibu, lucru pe care îl vor susţine şi ceilalţi acţionari ai societăţi, cu excepţia, bineînţeles, a PCC-ului (care deţine doar 12,1% din acţiuni).

Dar iată ce propuneri au creat în „laboratoarele” lor securiştii polonezi de la PCC şi au cerut, conform legii, să fie puse pe ordinea de zi a şedinţei acţionarilor de la SC Oltchim SA din data de 27 septembrie 2010: „Aprobarea angajării răspunderii domnului Roibu Constantin pentru prejudiciile cauzate societăţii în calitatea sa de director general al societăţii, în conformitate cu dispoziţiile articolului 155 din legea societăţilor comerciale nr. 31/1990; aprobarea revocării domnului Roibu Constantin din funcţia de director general al Oltchim”.

În replică la aceste intenţii ale PCC, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Oltchim SA, Constantin Roibu, a ţinut să precizeze: „Aceste puncte au fost introduse pe ordinea de zi la solicitarea acţionarului PCC, care deţine 12,1% din capitalul social al Oltchim. În sprijinul acestei solicitări, acţionarul PCC a invocat o serie de motive ce sunt identice cu cele invocate cu ocazia unei cereri de aceeaşi natură formulată cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce a avut loc în data de 10 octombrie 2009. Argumentele PCC vor fi prezentate acţionarilor şi supuse dezbaterilor în cadrul şedinţei din data de 27 septembrie 2010.

Tot în cadrul acestei şedinţe, preşedintele Consiliului de Administraţie al Oltchim îşi va prezenta punctul său de vedere faţă de motivele invocate de PCC. Această procedură se impune ca urmare a caracterului confidenţial al unor informaţii, precum şi de asigurare a apărării secretelor comerciale ale societăţii. În ceea ce priveşte propunerea de revocare din funcţia de director general al Oltchim, o solicitare similară a fost depusă de acelaşi acţionar şi respinsă în cadrul adunărilor generale ordinare ale acţionarilor din data de 24 aprilie 2008 şi 31 martie 2009, propunerea fiind respinsă. SC Oltchim este o societate comercială pe acţiuni administrată în sistem unitar, respectiv de către un consiliu de administraţie format din cinci membri.

Conform prevederilor legale în vigoare şi a celor specifice din actul constitutiv al Oltchim, preşedintele consiliului de adminstraţie îndeplineşte automat şi funcţia de director general al societăţii. Preşedintele consiliului de administraţie este ales de către administratori, cu majoritate de voturi, după numirea acestora în funcţie. În consecinţă, numirea ca director general a unei persoane care nu deţine şi funcţia de administrator încalcă prevederile actului constitutiv al Oltchim”.

Leave a Response