|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Perişani nu face parte din categoria celor corupţi 

Drept la replică – Primăria Perişani

Primarul din Perişani nu face parte din categoria celor corupţi

      Prin prezenta vă informez că în ediţia de ziar nr. 503 apărută pntru perioada 13-15 septembrie, pe prima pagină a acestuia figurează scris un articol evidenţiat cu litere foarte mari, că primarul Sandu Ion a dat un cadou colegului liberal Bogdan Pistol, de 121.000 Euro, prin contractul de lucrări 4488/16.07.2010, încheiat cu firma S.C. Bocris SRL administrată de acesta.

  Tot în acelaşi articol afirmaţi că a încheiat trei acte adiţionale mărind suma până la valoarea de 121.000 Euro şi că lucrările nu ar fi fost de calitate ca apoi să fie refăcute şi recepţionate în data de 03.08.2010.

  În titulatura articolului respectiv scrieţi că Prefectura Vâlcea a descoperit că, în anii 2007/2008, primarul din Perişani i-a dat cadou liberalului Pistol 121.000 Euro.

  Avându-se în vedere gravitatea învinuirilor aduse nejustificat la adresa persoanei mele, consider că Ziarul de Vâlcea a adus un mare prejudiciu numelui şi funcţiei deţinute de mine, motiv care mă face să vă cer drept la replică în care vă dovedesc că primarul din Perişani nu face parte din categoria celor corupţi.

 Când spun acest lucru mă bazez pe următoarele argumente:

     -lucrările de reabilitare la şcolile din Perişani au fost atribuite prin contract în urma unei licitaţii derulate conform O.G. 34/2005;

     -sumele primite prin H.G.-uri au fost publicate în anunţul de licitaţie SEAP conform O.G. 34/2005;

      -fiind o perioadă de excedent financiar al guvernării liberale la majoritatea licitaţiilor se prezentau de cele mai multe ori câte un singur ofertant din lista constructorilor ce erau angrenaţi pe multe lucrări, pe atunci lucru permis de lege astăzi este obligatoriu să se prezinte minim 3 oferte; 

     -comuna Perişani în perioada anilor 2004-2008, prin muncă susţinută a întocmit atâtea proiecte de finanţare în toate domeniile încât aproape în fiecare an a scos spre licitare obiective de investiţii de ordinul zecilor de miliarde de lei ROL;

     -de reţinut că, fiecare licitaţie a fost însoţită de anunţ publicare SEAP pentru participare la licitaţie, de rapoarte întocmite de către o comisie de licitaţie formată din specialişti pe domeniu, reprezentanţi ai consiliului local şi responsabili din compartimentul de Achiziţii Publice din cadrul primăriei, care, au avut obligativitate conform legii să desemneze prin Raportul de Evaluare,(întocmit de comisie şi însuşit de consiliu local) conform cerinţelor de calificare cerute în caietele de sarcini, câştigătorul, primarul având decât o singură misiune de îndeplinit, semnarea contractului de lucrări- dacă eraţi în locul meu ce făceaţi?

    -eu în calitate de primar nu am făcut niciodată parte din aceste comisii de licitaţie;

   -pentru contractul de lucrări la reabilitare şcoli au fost ridicate mai multe caiete de sarcini dar acei ofertanţi nu s-au mai prezentat la licitaţie şi-n acest caz vă rog să spuneţi cum putea comisia elimina legal din licitaţie firma Bocris?

   -firma SC Bocris a mai participat şi la alte licitaţii derulate prin aceeaşi comisie, dacă se mergea pe aranjamente nu era eliminată din licitaţia lucrărilor la obiectivul Baza Sportivă sat Mlăceni, aceasta nu mai depunea contestaţie împotriva comisiei de licitaţie din Perişani la CNSC Bucureşti care desigur a fost respinsă;

   -dacă această firmă era atât de agreată nu mai ceream comisiei de recepţie al lucrărilor să întocmească procesul-verbal de recepţie cu anexa 2 lucrări neconforme;

   -pentru valoare s-a întocmit un act adiţional, legal, nedepăşind valoarea permisă de lege adică până la 50% din valoarea contractului doar din motivul de a nu mai intra procedurile lungi ca termen pentru altă licitaţie în situaţia când banii soseau prin HG în ultimele luni ale anului şi dacă nu se proceda aşa aceştia se întorceau înapoi la bugetul statului, celelalte acte adiţionale au fost întocmite pentru prelungire termen de execuţie;

   -lucrările de reabilitare derulate din comună au fost verificate de mai multe instituţii abilitate pentru control adică, în anul 2007 Direcţia Finanţelor Vâlcea, în 2008 Curtea de Conturi prin Camera de Conturi Vâlcea şi ultima dată în anul 2010 de către Corpul de Control al prefectului care, în raportul întocmit nu a găsit nicio neregulă şi nici nu s- a consemnat că primarul din Perişani a dat cadou lui Pistol 121.000 Euro, nici celelalte rapoarte nu arată că s-a încălcat o singură prevedere legală din aceşti bani şcolile din Perişani arată astăzi ca cele mai moderne din judeţ şi poate chiar din ţară acesta este cadou dat, nu lui Pistol ci comunităţii din Perişani.

  În apărare la acuzaţia din ziar pot să vin cu zeci de argumente ce dovedesc că la Perişani nu numai obiectivul „Reabilitare şcoli” s-a procedat legal, la toate obiectivele de investiţii s-a întâmplat aşa.

Cu stimă, Ion Sandu

Precizări – „Ziarul de Vâlcea“

Din acest drept la replică reise clar că primarul Sandu din Perişani a greşit „adrisantul“. Primul gospodar al comunei din Ţara Loviştei spune că „Ziarul de Vâlcea“ a făcut anumite „afirmaţii“ calomnioase la adresa domniei sale. Fals! Redactorii noştri au scris un articol având la bază un raport al Corpului de Control al Prefectului. Aşadar, dacă primarul Sandu are o problemă, aceea se află în curtea Prefecturii Vâlcea, nicidecum în ograda „Ziarului de Vâlcea“. Nu înţelegem atitudinea războinică afişată de primarul Sandu. Îi spunem şi pe această cale ceea ce i-am transmis telefonic: ne vom face datoria de ziarişti independenţi, indiferent de presiunile şi de ameninţările la care suntem supuşi. (Redacţia)

Leave a Response