|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Prefectul Ungureanu adoră pupincuriştii şi ciripitorii 

A pus pe liber funcţionari competenţi şi a păstrat piloşii portocalii

Prefectul Ungureanu adoră pupincuriştii şi ciripitorii

Tiberiu Pîrnău

Prefectul Petre Ungureanu demostrează încă o dată că este un individ răzbunător, un om rece, o stană de piatră cinică aşezată efemer în frunte Prefecturii Judeţului Vâlcea. Dând dovadă de subiectivism maximum şi de o anumită formă de perversitate Ungureanu a concediat dintr-o mişcare de condei 8 angajaţi ai instituţiei. Prefectul pedelist s-a prevalat de un ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor. Pe lista neagră a reprezentantului Guvernului în teritoriu se regăsesc persoane care lucrează şi de peste 10 ani în instituţie, oameni cu experienţă în domeniul administraţiei publice locale: jurista Nicoleta Grigore (funcţionar care a dus ani de zile greul proceselor instituţiei pe fond funciar), Aurora Pop (funcţionar care a condus, cu rezultate deosebite, ani de zile biroul de integrare europeană din cadrul Prefecturii Vâlcea), Emilia Popescu, Violeta Andrei (după o activitate de peste 20 de ani în slujba instituţiei, doamna Andrei este pusă pe liber de prefectul cu cea mai slabă activitate de la înfiinţarea Prefecturii până în prezent), Dolores Cozma (Biroul de Integrare Europeană), Mihai Iordache (Corpul de Control), 2 şoferi cu experienţă de zeci de ani de zile.

Petre Ungureanu a operat aceste concedieri după cum au vrut muşchii săi, păstrând în instituţie o grămadă de tăietori de frunze la câini, frecători de mentă profesionişti. Pe lângă oameni cu-adevărat competenţi, pedelistul Ungureanu (niciodată nu s-a dezbrăcat de haina politică) a păstrat în instituţie pe posturi călduţe, plătite cu bani publici grei, mai mulţi „pupincurişti“ profesionişti şi ciripitori desăvârşiţi, oameni angajaţi în special în ultimii ani pe criterii politice şi de nepotism.

Petre Ungureanu „a executat-o cu sânge rece“ pe jurista Nicoleta Grigore. Prefectul s-a răzbunat astfel pe soţul acesteia, avocatul Petre Grigore, pe care l-a bănuit că încearcă să-i ia locul, prin diverse intervenţii la Bucureşti. Nu ne mai miră nimic la Petre Ungureanu. Îi ştiam demult caracterul!
    
Comunicatul de presă al Prefecturii Vâlcea referitor la desfiinţarea posturilor:

   
Prefectul judeţului Vâlcea, Petre Ungureanu, a emis Ordinul nr.495/30.08.2010 privind restructurarea şi reorganizarea aparatului de specialitate al instituţiei prefectului, în baza Ordinului nr.II /3004/26.08.2010 al Ministrului administraţiei şi internelor.

Prin ordinul ministrului de resort se diminuează numărul de posturi repartizat Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea de la 56 la 42 , ca urmare a desfiinţării, prin reorganizare, a următoarelor posturi: 1 post de subprefect, 1 post de manager public grad profesional principal, 1 post de secretar-dactilograf treapta I, 1 post de referent clasa III grad profesional superior treapta 1, 1 post de referent clasa III grad profesional superior treapta 2 din cadrul Compartimentului informare, relaţii cu publicul şi secretariat, 1 post de consilier pentru afaceri europene din cadrul Biroului afaceri europene şi achiziţii publice, 1 post de expert clasa I grad profesional superior treapta 1din cadrul Compartimentului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios, 1 post de muncitor calificat treapta III, 2 posturi de şofer treapta I din cadrul Compartimentului administrativ, 1 post de consilier clasa I grad profesional superior treapta 1 de salarizare din cadrul Biroului afaceri europeneşi achiziţii publice, 1 post de consilier clasa I grad profesional superior treapta 1 de salarizare din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, 1 post de consilier juridic clasa I grad profesional superior treapta 2 din cadrul Compartimentului reglementări juridice şi control, 1 post de director cancelarie din cadrul Cancelariei Prefectului.

Prin ordinul prefectului se aprobă restructurarea şi reorganizarea aparatului de specialitate al instituţiei prefectului prin reducerea celor 14 posturi, se aprobă organigrama şi statul de funcţii. Acelaşi ordin prevede asigurarea aplicării procedurilor legale pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcţionarilor publici, cărora, în cazul încetării raporturilor de serviciu li se acordă un preaviz de 30 de zile calendaristice.

Pentru personalul contractual, în cazul încetării contractelor individuale de muncă se acordă un preaviz de 20 de zile lucrătoare.Compartimentul Resurse Umane va solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante, în scopul redistribuirii persoanelor disponibilizate. Funcţionarii publici/personalul contractual ale căror raporturi de serviciu/contracte individuale de muncă încetează în condiţiile ordinului amintit, beneficiază de indemnizaţie de şomaj, conform legii. Actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă le-a fost comunicat astăzi celor vizaţi, respectându-se astfel încadrarea în termenul de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului, conform prevederilor actului respectiv.

Actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă poate fi contestat în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la instanţa competentă.

Leave a Response