|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Perfecţionare profesională pentru combaterea corupţiei 

Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă:

Perfecţionare profesională pentru combaterea corupţiei

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organizează la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, cursul de perfecţionare profesională cu tema: „Vulnerabilitatea la corupţie”.

Activitatea, organizată în perioada 23-24 septembrie a.c., în baza Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor pe anul 2010 din cadrul ANAF şi din unităţile subordonate, reuneşte reprezentanţi cu atribuţii de inspecţie fiscală, din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice ale judeţelor: Argeş, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Dolj, Gorj, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Olt, Sibiu şi Vâlcea.

Cursul de perfecţionare va fi moderat de Daniela Teodoru, director general, şi Iulian Ştefan, auditor superior, experţi ai ANAF – Direcţia Generală de Audit Public Intern.

Activitatea este o componentă a Strategiei ANAF de prevenire şi combatere a corupţiei pentru perioada 2008-2010 şi vizează, în principal, creşterea gradului de responsabilizare a personalului din sistemul Finanţelor Publice asupra riscurilor asociate corupţiei. Agenda acestui curs cuprinde, între altele, subiecte precum: vulnerabilitatea la corupţie, căi de acţiune pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor de corupţie, relaţiile cu presa în cazul acuzaţiilor de corupţie – standarde de transparenţă, metodologia de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi sistemul achiziţiilor publice – riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie” – a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea.

Leave a Response